Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Texter på Svenska och Engelska, skrivna av Channie West.


Det Är Bara Ett Spel

Av Channie West

Det har alltid funnits vissa specifika själar, som valt att komma in i den Blå Skapelsen av mycket speciella själ. Väl där försöker de sedan att finna eller komma i kontakt med varandra, för att förenas till ett, en union. De vill arbeta tillsammans med en speciell energi eller annat som de unikt bär upp och håller i den Blå Skapelsen. De finns till för att hjälpa andra att förstå och inse stora sanningar, som till exempel de fundamentala sanningarna och heliga principerna, som leder till upplysning. Men, ni ska veta en sak, Allting är mycket större och mycket äldre än så. Allt började både innan och bortom. Och där finns ett större Bortom.

Låt oss nu tänka oss att vi vill överblicka, den större delen av Allting som existerar. Samtidigt som vi leve på Moder Jord, så kanske vi också lever i andra världar. Och dessa världar, dimensioner, plan eller skikt är i sin tur alla en del av den Blå Skapelsen. Allt i just denna skapelse, liksom allt i alla andra skapelse färger som existerar på annan plats,är nu på väg upp till en högre nivå. Allt detta sker på en och samma gång öcerallt, men bara på olika sätt och med olika skeenden beroende av var detta äger rum.

Låt oss tänka på allt detta, likt ett stort Datorspel. Men detta är inget enkelt Datorspel, utan det mest avancerade och sofistikerade Datorspel som någonsin tillverkats. Om vi nu skulle kunna iaktta alla förändringar som pågår, i alla skapelserna samtidigt, så tänk nu på dem som separata skeenden i själva Datorspelet.

När du själv upplever en Andlig Evolution, eller annat andligt händelseförlopp i din utveckling, kanske rent av ett uppvaknande till insikten och sanningen om dig själv, och vem du verkligen är, då är detta bara små delbitar i det stora Datorspelets helhet.

Det är när man andligen börjar inse saker på en högre nivå, som bitarna i Datorspelet blir tydligare att förnimma, och förståelsen för det och att man lever i ett spirituellt Datorspel kommer till en punkt. När det gör det så får livet här på Jorden, en helt annan mening. Om du inser att programmet finns där, i bakgrunden till precis Allting, och om du inser att någon skapat det, en form av programmerare, en Spelmästare, så kommer du att kunna spela Datorspelet på ett annat vis. Om du även förstår och inser, att det var början av Allting, och att spelet kommer att pågå om och om igen till det blir färdigspelat, så får du liksom foten in i själva Datorspelet. Allt detta gör att du kan och kommer att veta saker på ett annat sätt i fortsättningen.

Om du dessutom, mot all förmodan, skulle råka känna den som skapade Datorspelet, Spelmästaren, så kan du givetvis fråga om spelreglerna och andra saker i spelets olika sekvenser och då blir det givetvis lättare att spela med. Man förstår plötsligt så mycket mer om man vet reglerna. Men även om man inte känner Spelmästaren så kan man koppla upp sig på Spelmästaren och be om råd.

Nyckel till att öppna upp förståelse med, ligger i att acceptera att Allting är likt ett spel  och att Allting som pågår, ingår i själva spelet. Att acceptera, är den viktigaste delen för att kunna ta sig uppåt till en högre nivå i spelet.

Det är väldigt viktigt att förstå att det här spelet spelats förut. Det kan även nämnas, att det inte spelats färdigt och klart förut, med alla delarna av den Heliga Strukturen med, utan bara vissa bitar av Helheten med. Spelet har spelats färdigt tidigare på olika sätt, men alltid med "game over" som resultat, istället för ordet "win". Och varje gång har du varit med och du haroch du har dessutom valt var du ville vara, i vilka världar och på vilken nivå i spelet du ville börja ifrån och hur långt du ville nå. Alltid valde du att säga till slutet, även om det inte blev så som du eller alla hoppats.

I spelet har du aldrig varit bortglömd, för du har som ett avtryck från alla olika nivåer som du redan har spelat förut i spelet. Ingen är någonsin bortglömd eller oviktig i det här Datorspelet.

I varje ny cykel, version eller upplaga av Datorspelet, har du en mening eller en energi som just du bär upp. Detta är alltid synligt och visat, eller framburet i speciella områden av den Heliga Strukturen.

Så varför är allting så här? Varför är helheten strukturerad på det här viset?

Det tar biljoner och åter biljoner år att prova, att spela, varje enskild upplaga, version av Datorspelet. Och det är som om varje version av Datorspelet bara blir bättre och bättre. Varje gång kommer man lite längre och närmare dess upplösning, slutgiltiga fulländning och den fullständigt perfekta spelavslutningen. Istället för att läsa "game over", och behöva avsluta mitt i spelet.

Vad som händer när en planet, eller ett universum, och en skapelse går igenom en Andlig Evolution är att de höjer sig till en ny och högre nivå, ett enormt stort steg. Men detta gör inte för den skull att de nödvändigtvis spelat klart hela spelet för det. De har bara tagit ett av kanske många steg uppåt. Om allt ska bli färdigspelat måste alla skapelser höja sig, till sin absolut högsta nivå smatidigt. Och det är inte alltid de gör detta, under en spelomgång, alla hinner oftast inte spela från början till slut. Så det är därför som en del Skapelser av alltet har ändrat runt en del saker, för att göra det mer självklart och påtagligt, uppenbart för spelarna vad som pågår. Detta så att de lär sig att spela spelet för att "vinna". Allt för att man hoppas på att de skall spela färdigt någon gång.

Det här handlar om biljoner och åter biljoner år av evolutioner och ändå har Datorspelet inte spelats fram till det perfekta slutet. Slutet på spelet är när; Man spelar hela spelet ut och då ger möjligheten för några få andra att inta rollerna och nivån av Spelmästare. Så att dessa få själva får möjligheten att skapa om ett helt nytt Datorspel igen, omkring sig själva. I bakgrunden, finns dock alltid en dold Stor Spelmästare, samt vissa självklara spelpjäser och nivåer som alltid måste finnas med i varje upplaga. Annars faller den Heliga Strukturen samman.

Så man kan säga att X, i den Heliga Strukturen, vill föda nya, X, så att de kan göra detta själva.

Denna gång spelet spelas är det dock annorlunda. Spelmästaren vill stimulera spelet i rätt riktning, för att försöka spela ut det på ett sätt som skall vara lättare för alla. Och bara för att spelet inte har spelats så smidigt och lätt förrut, som man önskat, så har denna gång Spelmästaren själv hoppat in i Datorspelet. Spelmästaren har också lagt till några nya regler i spelet, för att underlätta och stimulera folk till att växa till sig och själva vara med och skapa sin Andliga Evolution. För det finns sätt att hjälpa folka att förstå, hur de kan hjälpa till, utan att behöva avslöja allt. Spelmästaren har även, denna gång, låtit några förnimma den Heliga Strukturen från Bortom, så att dessa även i sin tur kan sprida förståelsen för detta vidare till andra. Detta eftersom en förståelse av den Heliga Strukturen och Allt Bortom, samt X, är en av de Ultimata Kunskaper som leder till fullkomlig upplysning.

Kanske är din roll det viktiga arbetet med att manifestera och leve medi förändringarna som sker i Datorspelet. En sak ska du veta, just du behövs, och spelet i sig är beroende av dig, som en av de aktiva spelarna i spelet. Du behöver vara där, i Datorspelet, för att vi alla ska kunna arbeta tillsammans som en enhet. Den del vi alla är av denna versions kraftfulla spel mot en hoppfull fulländning. Det finns nu flera vägar att ta, för att nå denna cykels och versions slut. De leder alla till Datorspelets upplösning, den slutgiltiga fulländning och den fullständigt perfekta spelsvslutningen. Tack för att du är med!

Vill man förstå mer och gå djupare in i Datorspelet så finns där en slags känsla. Om du går tillräckligt djupt in i ett accepterande av Datorspelet och om du relaterar till spelet som något existerande, då blir du mer öppen. Du kommer på ett annat sätt att bli mer öppen mot fler saker, i många riktningar och områden av ditt liv, speciellt i ditt andliga liv. Det djupa accepterande av spelet som ett Datorspel, är dock en metafor. Det är den underliggande meningen med ordet spel som jag vill komma åt.

I Datorspelet har några speciellt utvalda en speciell uppgift, mycket för att de har specifika positioner i spelet. Deras uppgift är att med ödmjukhet hjälpa andra, samt Allting att fullända sig själv till sin Högsta Vibration. Allting måste nämligen fullända sig själv till sin Högsta Vibration. Dessa få vet om X och X's energier. Förståelsen och accepterandet av X's energi, som något existerande som allt startade ut ifrån, behövs bara en gång som en enda tanke. En sanning som blir till en nyckel.

Detta accepterande är mer av en känsla, än ett mentalt sätt att känna igen eller förstå energin rent vetenskapligt eller tekniskt. Detta accepterande och dess känsla är mer än bara en vanlig känsla. För det måste vara en djup känsla av accepterande, och inte bara en tanke tänkt lite si och så. Det måste vara en känsla, med ett speciellt djup bakom, en vilja att nå och älska faktumet för hur saker verkligen är. Att ge upp det galma och bara accepterande det nya, för tanken, med en mycket mjuk känsla av vördnad bakom alltihopa.

Om man vill utvecklas så, är det på ett sätt viktigt att tänka på, att allt som du har upplevt i livet, är en del av Datorspelets program och olika nivåer av spelet. Det här Datorspelet har ju pågått länge, otroligt mycket längre än en av dina fulla livscykler, från födsel till död, som till exempel människa.Så även om du dött, så har du kommit tillbakatill just den här spelomången igen, och detta ett otal många gånger nu. Och samtidigt med det kanske du även lever paralellt liv, på andra plan, i olika dimensioner eller världar.

Spelmästaren och Datorspelet självt, har en önskan om att spelet, med alla dess olika nivåer, nu äntligen skall finna mållinjen samtidigt, och därmed avslutas med rätt känsla. Det har det ju aldrig gjort förr så nu är vårt arbete extra viktigt.

Nåja, detta är lite om Datorspelet. Det finns, som sagt, mycket som kan öppna upp sig för dig, om du väljer att fundera vidare kring detta ämne. Så börja tänk lite, som om livet är ett Datorspel. Det har som sagt, spelats förr, och mer än en gång, men inte lyckats. Spelmästaren och spelet vill försöka få allting i det, så även du, att spela med i sina speciella roller. Så att de hittar rätt och får alla troféer, poäng och når alla nivåerna till till fulländningen, det rätta och perfekta slutet. Nu är det din tur att vara här och nu, för att få spelet att slutföra sig på bästa sätt. Nu är Spelmästaren inne i spelet, för att hjälpa till, så sök kontakt, sträck ut en tanke och be om råd för ditt livs stora spel.

Nu tar spelet en annan riktning än förr, och det ser bra ut för allt och alla. Om också du tar in denna tanke, även om det kan kännas lite märkligt, så hjälper faktiskt du också till att öppna upp, inte bara dig sjä lv, utan även andra till en annan ny och högre nivå i spelet. Börja mer medvetet att ta in alla dina andliga steg, medan du utvecklar dig alltmer uppåt, tillsammans med den Andliga Evolutionen på den här planeten. Tänk på dina andliga steg och nya nivåer som delar av spelet. Ju mer du ser på dina egna andliga livsupplevelser som "Aha" och "Aha, ja där satt den...!", ju mer utvecklas du. Se till ditt liv, med en djupare önskan om att hjälpa andra att nå deras Högsta Vibration, så tar du dig smidigare fram själv igenom spelet, med mer kusnkap, glädje och förståelse, samt en visad uppskattning från spelets alla deltagare, nivåer och från den Heliga Strukturen.

Det är bara ett Datorspel, men du är själv ansvarig för hur du tänker spela spelet. Mitt tips är att spela med glöd och passion, var god, klok och ha tålamod. Ha en öppen vilja att lära dig och försök sedan att minnas dina misstag, så att du lär dig även av dessa.

En dag skall Solen gå upp över Sanningen, då faller den sista pusselbiten på plats och pusslet blir komplett, med alla bitar på rätt plats. Först då är spelet slutspelat och nya Spelherrar kan utses och nya roller tas, på Skapandets mästerliga scen av överraskningar. En dag skall Solen gå upp över Sanningen.

 

It's only a Game

by Channie West

There have always existed specific souls that have chosen to come into the Blue Creation for very special reasons. When they are there, they are trying to find or come into contact with a specific energy, or something else that they carry and hold in a unique way in the Blue Creation. They exist to help others understand and realize great truths, such as, for example, the Fundamental Truths and the Holy Principles that lead to enlightenment. But you should know something. Everything is much bigger and much older than that. Everything started both before and beyond, and there exists a greater Beyond.

Let us now imagine that we want to view the bigger picture of everything that exists. At the same time we live on Mother Earth we may also live in completely different worlds. And in turn those worlds, dimensions, planes or layers are all a part of the Blue Creation. Everything in this creation, just as everything in all the other color creations that exist in other places, is now on its way to a higher level. All of this happens at the same time everywhere, but only in different ways and with different processes depending on where it happens.

Let us think about all this like a big Computer Game, but this is not a simple Computer Game, but the most advanced and sophisticated game that has ever been created. If we are to be able to observe all the changes that are in progress simultaneously in all the creations, then think about them as separate events in the actual Computer Game.

When you yourself experience a Spiritual Evolution or another spiritual process in your development, perhaps an awakening to the insight and truth about yourself and who you really are, then these are just small parts in the whole of the great Computer Game.

It is when you spiritually start to realize things on a higher level that the parts of the Computer Game become clearer and easier to perceive, and when the understanding of it and that you live in a spiritual computer game comes to you. When it does so, life here on Earth will have a completely different meaning. If you realize that the program is there in the background of precisely Everything, and if you realize that somebody has created it, a form of programmer, a Game Master, you will be able to play the computer game in a different way. If you also understand and realize that that was the beginning of Everything and that the game will continue over and over again until it is finished being played, then you will start to get the knack of the game. All of this makes it so that you can and will be able to know things in a different way in the future. If you, also against all odds, happen to know the one who created the Computer Game, the Game Master, then you can, of course, ask about the game rules and other things in the sequences of the game, and then, of course, it is easier to play. You suddenly understand so much more if you know about the rules. But even if you don’t know the Game Master, you can connect yourself up to the Game Master and ask for advice.

The key to open up understanding lies in the acceptance that Everything is like a game and that Everything that happens is a part of the actual game. To accept is the most important part in order to be able to continue to a higher level in the game.

It is very important to know that this game has been played before. It can also be mentioned that the game hasn’t been finished and completed before with all the parts of the Holy Structure, but only with certain parts of the Wholeness. The game has been finished before in different ways, but always with a “Game Over” as a result, instead of the word “Win.” And you have been in it every time, and you have also always chosen where you wanted to be, in which worlds and on what level in the game you wanted to start from and how far you wanted to reach. You always chose to say, “To the end,” even if it didn’t turn out the way you and everyone else had hoped.

You have never been forgotten in the game. No one is ever forgotten in the game. For you have an imprint from all the different levels that you already played in before. No one is ever forgotten or unimportant in this Computer Game.

In every new cycle, version or edition of the Computer Game, you have a purpose or an energy that you’re carrying. This is always visible and shown or brought forward in special areas of the Holy Structure.

So why is everything like this? Why is the wholeness structured in this way?

It takes billions and billions of years to try to play every single version or edition of the Computer Game. And it is as if every version of the Computer Game just gets better and better. Each time you get a little closer to the denouement, its final completion and the completely perfect ending of the game, instead of reading “Game Over” and having to stop in the middle of the game.

What happens when a planet or a universe and a creation go through a Spiritual Evolution is that they raise themselves to a new and higher level, an enormously big step. But this doesn’t automatically mean that they play the whole game to the end. They have only taken one of perhaps many steps upwards. If everything is to be finished playing, all the creations have to raise themselves to their absolute highest level at the same time. And it is not always that they do so during one game round. Often everyone doesn’t have time to play from the beginning to the end, so, therefore, some of the Creations of the All have changed some things around to make it more natural and easily apparent to the players what is going on. This is so they learn how to play the game to “win," all because it is hoped that the game will be played to the end sometime.

This is all about billions and billions of years of evolutions and still the Computer Game hasn’t been played to the perfect ending. The end of the game is when: It is played all the way to the end, and then the possibilities are given to a few others to take the roles and levels of the Game Master. So that these few get the possibilities themselves to recreate a completely new Computer Game again, around themselves. In the background, though, there is always a hidden Great Game Master, and also some obvious game pieces and levels that always have to be there in each edition. Otherwise the Holy Structure falls apart.

So you could say that X in the Holy Structure will give birth to new X’s, so that they can do this themselves.

This time the game is being played differently though. The Game Master wants to stimulate the game in the right direction to try to play it out in a way that shall be easier for everyone. And because the game hasn’t been played so fluidly and easily before, as wished, the Game Master itself has this time jumped into the Computer Game. The Game Master has also added a few new rules in the game to make it easier and stimulate people to grow and be a part of and create their own Spiritual Evolution. For there are ways to help people to understand how they can help without having to reveal everything. This time the Game Master has also let some feel the Holy Structure from Beyond, so that they, in turn, can spread the understanding of it to others, since an understanding of the Holy Structure and Everything Beyond and X is one of the ultimate Knowledges that lead to complete enlightenment.

Perhaps your role is the important work with manifesting and living with the changes that occur in the Computer Game. You should know one thing, you are needed, and the game itself is dependent upon you as one of the active players in the game. You need to be there in the Computer Game so that we all will be able to work together as a unity. We need to be there, in that part which we each are in this version’s powerful game working towards a hopeful completion. There are many ways to take to reach this cycle and version’s end. They will all lead to the denouement of the computer game, the final completion and the complete perfect ending of the game. Thank you for being with us!

If you want to understand more and go deeper into the Computer Game, there is a specific feeling. If you go far enough into a deep acceptance of the Computer Game and if you relate to the game as something existing, then you become more open. You will in a different way become more open to more things in many directions and areas of your life, especially your spiritual life. The deep acceptance of the game as a Computer Game is, however, a metaphor. It is the underlying meaning with the word game that I want to bring forward.

In the Computer Game a few specifically chosen ones have unique tasks, much because they have specific positions in the game. Their task is to, with humbleness, help others and Everything to perfect itself to its highest Vibration. For everything must complete itself to its highest Vibration. These few know of X and X’s energies. The understanding and acceptance of X’s energies as something existing where everything started from is only needed once as one thought. A truth that becomes a key.

This acceptance is more of a feeling than a mental way to recognize or understand the energy in a pure scientific or technical way. This acceptance and its feeling are more than a common feeling, because it needs to be a deep feeling of acceptance and not just a thought being thought a little here and there. It needs to be a feeling with a special depth behind it, a willingness to reach and love the facts of how things really are. To surrender the old and just accept the new, to the thought, with a very soft feeling of reverence behind it all.

If you want to develop it is, in one way, important to think about how everything you have experienced in your life is a part of the Computer Game’s program and different levels of the game. This computer game has been going on for a long time, very much longer than one of your complete life cycles from birth to death, as, for example, a human being. So even if you died, you came back to this specific game round again, and that has happened an innumerable amount of times. And at the same time you do that you may also live parallel lives on other planes, in other dimensions or worlds.

The Game Master and the Computer Game themselves have a wish that the game and all its different levels will finally find the goal line at the same time, and by doing that finish with the right feeling. It has never done that before, so now our work is extra important.

Well, this is a little about the Computer Game. There is, as mentioned, a lot that can open up for you if you choose to ponder further on this subject, so start to think a little as if life is a Computer Game. It has as mentioned been played before, and more than once, but hasn’t succeeded. The Game Master and the Game want to try to make everything in it, including you, play in its specific role, so that they find the right way and get all the trophies and points, and reach all the levels for the completion; the right and perfect ending. It is your turn to be here and now to make the game end in the best way. Now the Game Master is in the game to help. So seek contact, reach out with a thought and ask for advice for the great game of your life.

Now the game is taking a different direction than before, and everything looks good for everything and everyone. If you also take in this thought, even if it feels a little strange, you actually also help to open up not just yourself, but also others to a new and higher level of the game.

Start in a more conscious way to be aware of all your spiritual steps while you develop even more to higher levels together with the Spiritual Evolution on this planet. Think about your spiritual steps and new levels as parts of the game. The more you look at your own spiritual life experiences as “Aha” and “Aha, I got it!,” the more you develop. See to your life with a deeper wish to help others to reach their Higher Vibration. Then you yourself will proceed in a smoother way through the game, with more knowledge, happiness, and understanding, and will be shown appreciation from all the participants and levels of the game, and from the Holy Structure.

It is just a Computer Game but you yourself are responsible for how you want to play the game. My suggestion is to play the game with ardor and passion, be wise and kind and have patience. Have an open willingness to learn and try then to remember your mistakes so that you can learn from them also.

One day the Sun shall arise over the Truth, then the last piece of the puzzle will fall  into place andthe puzzle will be complete, with all the pieces in their right place. Only  then is the Game played tothe end and new Game Masters can be appointed and new  roles be taken on the Creational masterlystage of surprises. One day the Sun shall arise  over the Truth.
© 2007-2014
BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me