Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.

VI ÄR I ÖVERGÅNGEN NU

Av Channie

Se dig själv som ett barn nu, med full fart springande uppför backen till Den Nya Jorden.

Vi är nu i övergången. Vad många av New Age människor och andliga människor på jorden ofta inte förstår är att vi nu Är i övergången. Många väntar på den, förbereder den, visualiserar den, "samskapar" den, mediterar på den, åberopar den, ber om den och allt, medan den faktiskt är HÄR. Och nu, kan det vara så att den inte har så mycket att göra med mänsklighetens förtjänst eller med 144000 eller något annat nummer? Det är en gudomlig plan långt bortifrån som påverkar hela Universum och har med ännu mer att göra, än med bara en planet som går upp till en högre nivå.

Vi Håller På Att Förberedas I Dessa Kroppar Att Leva I En Högre Dimension.

Tänk om någon sa att det finns en annan Jord, en Ny Jord och hon är 2,76% större och i en annan dimension. Kan det vara så att människor JUST NU, JUST HÄR i våra nuvarande kroppar (oavsett hur många kroppar vi har i universum) - håller på att förberedas i dessa kroppar för att leva i en högre dimension? Kan det vara så att det inte är "exakt" bara om denna planets rening? Eller om dess förändring? Trots att hon har börjat den processen, ja. Kan det vara så att det är mer om den här planeten som går över till Den Där Planeten? Kan det vara så att, hm, denna måste senare helt renas för man kan inte lämna skräp i rymden? Kan det vara så att den riktigt stora rensningen och reningen, sker när vi är inte här längre? Men på den nya jorden?

De Riktigt Stora Sakerna Sker Senare, När Vi Lämnat Ytan.

Min erfarenhet av vad som händer är att vissa av delarna av den stora övergången händer på den här planeten nu, men det mesta, de riktigt stora sakerna, kommer att hända senare, när vi har lämnat ytan. När livet har lämnat byggnaden! Jag tycker att det mesta av vad som händer nu, i livet här, är att folks chakran, celler, auror, elektroner, organ, meridianer, akupunkturpunkter, hud, blod - ALLT förändras helt. Det är stort. Och vad det gör är att det liksom omvandlar människor överallt för att få dem i deras respektive rätta tillstånd av förberedelse som de måste vara i för att gå framåt. Låga frekvenser kan inte leva i Höga frekvenser. Så det finns mycket att göra på kort tid.

Kan Det Vara Så Att Detta Är Varför Så Många Flyttar, Byter Arbete, Förändrar Relationer, Förändrar Allt?

Jag ser nu att många människor omvandlas och förändras vare sig de ser det på det sättet eller inte. De har separerats från familjer, hem, geografiska platser, allt omvandlas och förändras nu. Jag tycker att det är viktigt att saker "landar" på ett visst sätt.

Att Veta Dagen För Övergången.

Jag förstår helt, att få veta datum för när saker helt förändras inte är tillåtet - varför? När jag vaknade i morse visste jag att folk skulle göra saker helt annorlunda från och med nu om de hade ett exakt datum. Och det skulle förändra saker och ting från så som de är tänkt att vara. Med andra ord, i en persons "vanliga" liv behöver de ta detta steg, ta den riktningen och träffa den här personen etc. Men om de vet ett Stort Datum - kommer de inte att göra de vanliga saker som de normalt gör i en "onormal tid ". De kommer inte att göra dessa saker eftersom de kommer att försöka ta reda på" rätt "saker att göra för att möta den speciella dagen. Och därför är det inte tillåtet att veta den exakta tidpunkten eftersom att de Andra sakerna är vad som måste hända på vägen. Allt måste gå bit för bit, steg för steg, sten för sten. Så att en full Övergång kommer att ske på en "naturlig" väg inom varje persons steg av livet. Det är en anledning. Det andra skälet är att många faktorer avgör tidpunkten för en sådan Väl Iscensatt Händelse. Det är en kollektiv insats, en universell insats, eftersom Jorden inte är "den" enda som går upp och framåt till en högre frekvens. Detta solsystem är också på väg. Och Galaxer med. Hela universum har gått in i en ny era av förändringar. När en mycket stor plan är under uppbyggnad, har alla delarna av planen något att göra med varandra. Allt påverkar allt. Energin i en galax påverkar solsystemet, vilket i sin tur påverkar planeter. En planets energi, returnerar även och påverkar solsystemet. Och dig och mig. Det är också sant att folket i Universum och vad de gör för våran Övergång gör mycket. Det är också sant att jorden själv gör mycket. Kan det också ha något att göra med den hjälp som människor ger Övergången? Kan det vara en fullständig plan för vilken stöd kommer från så många ställen och krafter och personer, att exakt datum inte ens får vara "känd". Kan det vara så att det skulle vara bättre att inte anta att början av Övergången är 2012? Kan det vara så att det är slutet av Övergången, istället?

Folk Har Inte Riktigt Förstått Vad Det Högre Jaget Är.

Några av de besynnerligheter och de val och de besvikelser som människor upplever, är om saker som  ställs in rätt för varje person. Saker måste ställas in rätt för varje person. Flera människor kan inte  uppfylla sina egna lagar. Allt som människor har studerat inom andlighet har tagit oss till någon punkt  på jorden, men inget av det har "hela sanningen och ingenting annat än sanningen". Mänskligheten har inte haft sin fulla koppling till Universum, oavsett hur mycket kanalisering de tror att de har  gjort. Människan stängdes av", för att vara här. Stora framsteg har gjorts, men det finns mycket av gamla grejer som hålls fast vid, som aldrig var sanningen, utan bara Ett Steg hela tiden. Dessa  missuppfattningar är inte folkets fel. Man skulle kunna säga att vi missade våra "sanna uppfattningar"  eftersom vi inte kunde få tillgång till dem. Så vi kom till "Saknade Uppfattningar" eller uppfattningar  döljda i dimmor av glömska och hamnade med partiella sanningar som aldrig blev riktigt uppfyllande. Det  är inte någons fel. Människor har bara inte varit kopplade till sina minnen i universum, till sina kroppar där, till sina högre kunskaper och till sina själar. Folk har inte riktigt förstått vad Det Högre Jaget även ÄR. Kan det vara så att förlåtelse för allt och alla kan vara den störste healern i detta nu?

Det Hela Handlar Om Energi Nu.

Vad jag säger är att alla genomgår Dramatiska omvandlingar och förändringar. Inte allt som händer med människor är personligt. När du lever under de accelererande skedena i en övergång, börjar allt falla sönder eftersom det kanske måste det. Kanske måste det omordnas. Du kan inte ta så många saker personligen och tro att det är något fel med dig, världen är emot dig, de mörka krafterna är på igen. Vissa saker faller sönder, eftersom de behöver det. De är fel för oss. De är på en låg frekvens som inte kommer att "hålla" i en högre dimension. Så vi måste kunna se hoppet och liksom reda ut många av de saker som sker nu i våra liv. Status quo finns inte mer. Det finns inget normalt. Vi har sagt dessa saker innan men nu är de vardagliga händelser. Alla saker går upp till en ny nivå. Många människor är med fel människor och behöver flytta, behöver det för att fortsätta framåt. Det hela handlar om Energi Nu.

Min erfarenhet är att planetens övergång till en högre nivå är mycket, mycket nära. Och en del av vad som händer är attfolk skiftar till olika lägen. Det handlar inte om karma längre. Det är mer om att karma får ett avslut. Det handlar om att vara i rätt läge för att göra övergången och för att vara förberedd för den. Alla människor skiftar lägen just nu. Som "musikaliska stolar" och att gå upp till ett högre tonläge, ett mer melodiöst ljud. Ibland känner sig folk som bortbända från stolarna. Vi alla förbereds nu och vi alla gör oss redo att ta ett stort steg i vår personliga, egna och bästa riktning.

Vi Alla Förbereds För Att Leva I En Annan Typ Av Värld.

Detta är inte en lätt tid för de flesta eftersom allt förändras. Vårt blod, våra celler, våra auror, våra chakran, våra meridianer, människorna i våra liv, det som vi gör, vårt tänkande, våra vanor - Allt. Vår vikt. Vårt syfte, kanske. Vi alla förbereds för att leva i en annan typ av värld. Och till vilken utsträckning som helst behöver vi ändra vårt tankemönster och släppa våra rädslor, öppna oss för förändringar och öppna oss för en helt ny verklighet - det kommer att påverka oss alla på olika sätt. Saken är den att hela livet på jorden har varit ganska konstigt och nerlåst. Ingen här, till största delen, har vetat vad deras roll är, deras syfte, deras koppling till universum, vad tid är, vilka de är, vad de är och varför de är här. Alla dessa svar har varit låsta utom räckhåll för att leva på denna planet. Men nu förändras allt. Och vi måste alla höja vårt medvetande mycket snabbt för att hålla jämna steg med planeten som bär oss in i uppstigning. Det är mycket starkt för alla, tro mig, även om de inte medger det eller agerar som om så är fallet. Det är starkt för mig. Vi blir någon annan.

Så länge som vi har gynnats av Universell förståelse om oss själva och Alltet - har vi gynnats på/i omätbara vis och saker. Underskatta det aldrig. Livet på en planet i förändring är nu inte alltid som en dans på rosor, men det betyder inte att du gör fel. Kolla dina förväntningar. Kolla vad du verkligen vill ha. Kolla in varför du gör saker som du gör. Se  om du lever i varje ögonblick. Se om du anammar förändringar. Se om du bär en rädsla för den som inte ser ut som du, men du säger ändå att du är öppen för kontakt med utomjordingar. Se hur öppen du verkligen är för dimensionella förändringar. Det kommer att vara viktigt. För allt är under en förändringsprocess. Hur bundna är vi till något av våra arbeten eller kompetenser? Kommer de alla att behövas dit ska? Vad vet vi om att bo i högre dimensioner? Vad kommer vi verkligen ihåg? Tänk på att det kommer att behövas mycket avkopplande, mycket förtroende och många förändringar. Men det är just det: Vi håller på att ändras inifrån som en del av förberedelserna. Som jag alltid har sagt: "Vi håller på att bli en ny ras av Ljus." Denna ras kommer att veta hur man anpassar sig till en högre dimension. Dessa justeringar görs nu.

Livet på jorden har verkligen varit svårt för de flesta. Folk måste arbeta hårt på jobb de inte tycker om, för att betala hyran och tanka sina bilar. Det är vad som hände med den här planeten på grund av konstigt tänkande. På grund av saker som hände för länge sedan som rubbade balnsen på planeten. Detta är i sitt slutskede. Hela sättet att leva här håller på att spegelvändas nu. Det tar en liten tid till. Det är svårt här. För en medveten uppväckt person är det ofta svårt att leva i en Jordisk Kropp. Men allt detta skiftar och förändras, cell efter cell och minut efter minut för alla. Jag lovar att svåra situationer kommer att förändras. Jag känner igen det som en konstig tid för många. Men det går över. Vi allihop förändras rätt framför våra ögon. Vi förbereds att leva i en värld där människor inte arbetar för pengar i jobb som de hatar. Där man värderar saker olika. Det har fortfarande en väg att gå. Dina änglar och dina guider är med dig. Kom ihåg att du har guider. Kalla på dem. Det spelar ingen roll om du inte kan höra eller se dem. De är där. Det är deras uppdrag att vara din guide. Så kalla på dem. Bara be om hjälp. Och hjälp sedan den som är framför dig. Det är inte alltid en lätt tid. Vi förändras så mycket och ibland reagerar människor konstigt mot oss. De vänder sig från oss. Minns att du är mer än du tror att du är. Mer än du vet att du är. Mer än du någonsin trodde att du skulle kunna vara.

(i den här artikeln, har änglar nu gått med i diskussionen)

Du Är En Själ Med Möjligheten Till Många Kroppar.

Du har andra som också är Du. Och i den tid som anänder nu som kommer att vara din tills uppstigningen av din planet och dig också, skall dessa delar av dig själv komma dig närmare än någonsin. Så känn dem nu. Låt dem komma in. De är portaler av dig, de är en förlängning av dig. De är fysiska och de är verkliga. De har liv. Och de har komfort. Och var och en vill de bli en del av ditt öppnande och din uppstigning till den Nya Jorden.

Kanske du kan få lugn och känna ditt Jag. Tänk tanken att känna ditt Fulla Jag. Se om något kommer. Som ett litet ansikte, som en reflektion, som en vinge, som en färg, som ett löv vändande i vinden. Låt en timme vara en timme när du samlar ihop delar av dig själv. Och du stiger in i en tid av kunskapen om att du är mer, att du är full, att du är stor, att du är en grupp, att du är enorm. Och att alla delar av ditt Totala Jag når ut till dig, viskar till dig i ditt medvetande. Och ditt Högre Jag, den del av dig i nästa värld, uppe, som har kunskap du nu inte besitter, som har gåvor du sträcker dig och längtar efter. Tänk tanken att hon/han nu håller dig tätt i ett omfamnande. Och hon talar till dig varje dag, låt henne berätta saker. Försök att höra dem. Antingen i ord, i symboler, i känslan av toner, eller i färger - och vet att hon är nära. Hon har ett liv, hon har en värld, hon har ett syfte, hon har vänner, hon har en kropp. Och hon älskar dig. Så låt henne omfamna dig nu. Låt henne ta den andra stolen, din nästa kropp, högre på samma gång som inte. Låt henne sitta bakom dig. Vilande sitt huvud på din axel, med hennes  hjärta öppet, flödande från framsidan av hjärtchakrat som står en bra bit framför, låt den frekvensen komma in i den bakre kammaren i dtt hjärtchakra. Se detta framför dig: Sitt med öppet hjärta, var hjärta mot hjärta.

Tänk tanken att du är en fullhet, en grupp, en sammansättning. Alla förenade genom själen.  Lyckligt sammanfogade. Lyckligt förenade. Lyckligt tillfredställda. Emellertid är ditt nuvarande läge  att höja dig själv till en högre del, ett högre liv, ett högre ljus av energi, för nu är det dags att du  förbereder för att låta din kropp, dess celler, dess chakran, dess blod, dess nerver, dess organ, dess meridianer, dess hud, dess aura, det hela, att blomstra.

Din Jord Gör Sig Redo Att Ta Sin Själ Och Sin Ande Och Placera Dem Någon Annanstans.

Din Värld står på randen till uppstigning. Din värld är på väg mot en ny värld. Din Jord gör sig redo att ta sin själ och sin ande och placera dem någon annanstans. För att föra dem bort från din nuvarande planets kärna och bokstavligen placera dem inuti ett annat hjärta av en annan värld. En annan planet i en högre dimension. Många av er har kallat detta resultat "Uppstigning". Denna övergång är en uppstigning. Din planet har valt sin final. Den har gått med i samma mall och förfarande som miljontals av planeter har gjort, framåtskridande, uppåt till en ny dimension. Vid lämplig tidpunkt, kommer planeten Jorden att ta av sig sin skepnad när allt och alla som har den högre frekvensen flyttar över till den nya marken på Den Nya Jorden. Försök att slappna av i vetskapen om att poängen har uppfyllts, att auran av planeten Jorden har smekt och berört auran av Den Nya Jorden. Försök att känna din kropp slappna av nu, i det.

Tänk dig två skinande glober . En är planeten Jorden, som du känner den. Och en är den Nya Jorden i en högre dimension. Se deras auror. Den enorma, rena, oblandade auran av den mycket större planeten Nya Jorden. Se den ojämna, korniga, smutsiga auran av den nuvarande Jorden, bärande på all negativitet och stridigheter, föroreningar, krigs energier, rädslan och hatet och se dessa två auror, en stor och en mindre, som går över i varandra, på skärmen i ditt inre seende. Vet att den mindre, ojämna auran av den gamla Jorden löses upp. Kan det vara så att många i universum har åtagit sig att lösa upp denna ojämna aura? Att även människor har givits någonting att gå in i helhjärtat, för att frigöra de aktuella energierna burna i den nuvarande Jordens aura?

Denna Plan Är Nu På Toppfart.

Denna övergångsplan har hänt förut. Den skall hända igen. Den följer en plan. Denna plan är gudomlig. Och denna plan är nu på toppfart. Och allt som är på en låg frekvens måste ändras till en högre sådan, för att göra denna övergång. Denna uppstigning är garanterad. Vänligen hör våra hjärtan när vi nu talar om för dig: det finns inget du kan göra för att stoppa din övergång. Det finns ingenting du kan göra fel för att ta dig bort eller ut ur planen, ingenting du kan göra som skulle ta bort hoppet eller undanröja chansen för din planets uppstigning.

Eller Din uppstigning. Den gamla Jordens balans kommer att vara annorlunda än den Nya Jordens balans. När vi säger att allt förändras menar vi varenda punkt av Ljus. Vi menar att Energi är Allt och att Allt är Energi. Och allt av livet självt, alla grässtrån, kommer att övergå till ett högre läge, in i en högre frekvens, för att kunna leva på den Nya Jorden. Och dessa högre poäng skall uppfyllas för att det är planen. Under tiden som nu följer kan du förlora din balans många gånger. Varför? Därför att de förändringar som sker i din värld är inte små. De kan leda till att du förlorar din balans. De kan leda till att du vibrerar som ett löv i vinden. De kan leda till att du tvivlar på dig själv, att du känner dig lite konstig i kroppen, att du känner trötthet medan cellerna ombildas. Det kommer att finnas de som kommer nära dig och de som vänder sig bort från dig. Varför? För att allt kommer att förändras och ompositionera sig till där det måste vara för bästa möjliga övergång.

Nu Kan Du Sluta Oroa Dig För Om Du Kommer Att Uppnå Uppstigning.

Mänskligheten Kommer Att Gå Över Tillsammans Med Dess Planet, För Så Är Planen.

Nu kan du sluta oroa dig för om du kommer att uppnå uppstigning. Det är inte som andra "prestationer". Mänskligheten kommer att gå över tillsammans med dess planet, för så är planen. Det har funnits tillfällen när planeter har gjort en liknande bedrift, gått upp till en högre nivå, och de på planeten har mycket väl utvecklats i andlighet. På jorden har det varit lite trögt. Och man kan säga att; det är inte precis människornas förtjänst som skapade uppstigningen. Men de uppstigande energierna är så starka i sitt syfte att de nu skapar en Andlig Evolution aldrig tidigare skådad eller känd på jorden. Så vila i ditt sinne, vet i ditt hjärta, känn i ditt hjärta och förstå i ditt sinne att många av de saker du har hört, de sätt du har blivit lärd, tro du har givits, är gammal. De håller på att fastna. De förlorar sin fräschör. För de flesta på jorden förstod aldrig den väg en planet tar i stigande uppåt, inte heller visste de hur mycket hjälp som universum ger för detta. Eftersom du är mer än vad du trodde att du var, de delarna av dig hjälper dig nu. Eftersom jorden är del av en Fullkomlighet, också ett universum, går universumet upp och ger en kraftfull knuff för en höjning på Jorden. Energi förändrarenergi. Energi vidrör varandra. Och allt lyfter nästa del, för allt är sammankopplat.

För Att Det Ska Vara En Fullständig Övergång, Kommer Alla Att Gå Över.

Slösa inte ett ögonblick till på att överväga om du kommer att uppnå din uppstigning. Utan, vet väl
att du gör det. För alla behövs på den Nya jorden. Din frekvens och kärlek, ditt livsfrekvens i den Jordiska kroppen, måste gå över till den nya jorden för att det ska vara en fullständig övergång. Lägg märke till ordet "övergång". Det betyder från ett ställe till ett annat, att samma sak ändrar sin position. Samma sak. För att det ska vara en fullständig övergång, kommer alla att gå över. Vad är balans? Vad betyder det? Skulle balans på en tredimensionell planet vara samma sak som balans på en annan nivå? Vi skulle vilja föreslå dig, att bara älska livet, att skratta, att följa dina drömmar, att leva i färgernas värld, att sluta vara orolig, att sätta lite ljus i varje situation som lånar ut sig till dig, att nå vad som kallar på dig, att ta stegen som hjärtat önskar, att älska din Jord och förbereda dig för att lämna den så som den har varit, att basunera ut till andra att "allt är bra. "Ingenting kan stoppa denna plan. Den är gudomlig. Det finns ingen återvändo när auror möts.

Och När En Ny Dimension Ska Att Bli Ditt Nästa Hem,
Hur Kan Du Förbereda Dig För Det Som Du Inte Vet Och Minns?

Och när en ny dimension förbereds för att vara ditt nästa hem, hur kan du förbereda dig för det som du inte vet och minns? Det sätt att integrera på är att älska och att tillåta universums och jordens intelligens att ändra dig medan du gör ditt bästa, ge en hjälpande hand, var enkel, var glad, följ Sanningen och följ ditt Ljus. Gör vad du kan för att vara fullkomlig varje dag. Så kommer balansen att ta hand om sig själv. Och de andra delarna av dig kommer att komma närmare in i ditt minne och ge dig integreringen av vem du Verkligen Är, vilket är vad du verkligen vill ska hända.

Du håller på att initieras in i sanning. Vi föreslår: koppla av från mycket av vad som sagts dig, vad du 
har blivit lärd. Du är mer. Du är Du här och Du någon annanstans och Du någon annanstans, alla sammankopplade och, om så är fallet, vem är du? Vad är du? Vad betyder egentilgen orden du sägeroch tänker på? Kan den högre delen av dig själv ha överträffat alla hopp om vad den Jordiska delen av dig nu längtar efter och fruktar att du kanske inte når? För de flesta som skulle läsa detta, finns det redan i din själs minne! Det har redan gjorts. Redan genomfört på ett sätt. Är det inte inuti själen? Och någon annanstans?

Förstå detta: Du är en total varelse och minnet av detta skall komma tillbaka till dig precis som en CD. Tänk dig det på detta sättet. Eftersom Channie Centara älskar att använda CD-skivan som ett exempel, låt oss använda detta som ett exempel. I en CD kanske du sjunger sången om Jorden och det är den 8: e låten på skivan. Den låten är en sång om Tillväxt, Uppstigning och Utveckling. Var finns den nionde låten? Och den tionde? Den fjärde låten och den första? De är alla där. Även om du nu är intonad på nummer 8. Så förstå att du är hela enheten och att en dag skall alla låtar spela tillsammans och de kommer att vrida och vända, ändra och skifta alla övertygelser du håller så hårt om, om hur saker är och vad som kommer att bli. Tänk om det är en låt på nummer 7 som är en sång om att Du tar ett uppdrag från Universum att komma och leva "som en människa" för att gå över med planeten till en Ny Jord? Tänk om den låten kom före Jordens låt men var bara bortglömd. Som om skivan var trasig och samma låt spelades om och om och om igen. På jorden har människan glömt. De har spelat samma låt av glömska. Samma låt om Detta är den enda tiden, Detta är den enda verkligheten, Detta är allt jag är. De har spelat, om och om igen, en låt om begränsning som har fastnat i sin egen cirkel. Inom den låten sjunger människan sorgen i att inte veta om tiden, inte veta om sig själva, inte förstå uppstigning och inte ha sina minnen, men allt detta är på väg att ändras. Känn upphetsningen av våra ord. Den del av dig som läser detta i din Jordiska kropp kommer att bli medveten om all den prakt, alla samband och allt detta minne när den tiden kommer att väva ihop bonaden och visa dig en gång och för alla Tiders skull: Vem du är, Vad du är. Och vad ditt verkliga Syfte i alla Världar är, hur de förenas, var du började, och vart du skall gå. Fortsättande på din process av Universellt ursprung, syfte och de roller du spelar i alla världar. I samtidigheten. I enhet och fullkomlighet. I förståelse. Spelande alla låtar och dansande till symphonin av allt. Detta träder in i ditt medvetande på den perfekt valda dagen. Kanske i morgon. Kanske om en månad. Kanske fullt ut om ett år. Eller om ytterligare ett år. Och då kommer du förstå varför vi för med oss till dig dessa frön som vi planterar i sinnet.

För när ett frö väl planterats, kan många saker växa. Och i klimatet av en planets uppstigande, vilket inte kan avskräckas, är sådan tillväxt förutsägbar, sådan tillväxt är redan bestämd, sådan tillväxt är säkerställd av det lilla fröet. Och blomman Finns redan med ett avtryck. Och ändå! När den blomman öppnas kan det vara lite svårt och det kan finnas lite smärta som tillfälligt gör att de mjuka kronbladen ryser. Något fast måste släppa sitt grepp om sig själv.

Undra Inte Om Du Kommer Uppstiga, Men Endast Hur.

Så öppna dig under de kommande dagarna. Och slappna av. Och undra inte Om du kommer att uppstiga, men endast Hur. Och vad annars kan du göra, än att ta i hand med så många som möjligt för att ta bördan av dem, med. Så bekymmer kan raderas. Så glädje kan fylla rummet och förändra Jordens aura för att dämpa den negativitet som finns där. Att jämna ut vägen för omställning och förändring. För att skapa en vacker väg för alla, för att alla ska veta att alla kommer att gå över och alla tillsammans skall bli vad de inte är nu. Men något Nytt! Det nya kommer till dig.

Och En Värld Kommer Att Existera I Harmoni Med Sig Själv.

Sådant Nytt att du kommer att gråta med tårar av glädje. Och Skratta som du inte har skrattat förut. Och alla förändringar kommer att hitta den fred som finns inom dem. Och en värld kommer att existera i harmoni med sig själv. Kallad den Nya Jorden, ja! Ditt nästa hem, Ja. Och det kommer att bestämmas av din själ precis hur länge du kommer att stanna där.

Vilka är dina nästa steg? Låt oss säga att de är att förstå. Att försöka nå den verkliga sagan. Kanske är det dags att lägga undan övertygelser om hur det kommer att bli och hur det måste bli. Och ompröva vad du vet är sant. Hur stort eller litet det än är. Och ta en titt på hur det kan vara att leva i en högre dimension. Är du nu förberedd för det? Det finns inga böcker nu skrivna, till största delen, som kan förbereda dig. Inte direkt. För de har varit skrivna på samma nivå som de håller på att läsas. För att lära dig måste du gå högre. Tiden är inne för att vända dig in till ditt hjärta nu, in till Sanningen nu, in till Universum nu, in till ditt Högre Jag nu. Finn dit Sanna Jag som kanske redan vet och kalla på minnet för att vakna upp på natten och på dagen. För vad som kommer är ganska nytt för ditt minne. Det har ingen övertygelse, ideal knutna till det som är härifrån. Så låt det hända. Så låt det hända.

Låt Jorden Själv Föra In Värmen Av Vad Som Är På Väg. Det Nya, Det Kommande!

Låt jorden själv föra in värmen av vad som är på väg. Det Nya! Det Kommade! Låt universum regna ned på dig. Låt alla delar av dig komma. Vad som kommer har inget namn. Ingen färg och ingen form du kan du haka fast i. Det nya. Det kommande! För detta är vad som inträffar. Nedskakandet av de gamla systemen. Chakrarna förändras för att anslutas till det som de inte var anslutna till innan. Känn dina chakran öppnas för att kopplas till någonting nytt på ett annorlunda sätt, för att dansa med en annan färg, för att hålla en annan ton och sjunga en annan sång. Celler, som nu gläds för vad som kommer in genom dess väggar! Det är annorlunda. Det är vackert. Det har inte informerats om mycket i Jordiska böcker, så kanske böcker kommer att läggas åt sidan. Lägg dem hos dina bekymmer. Lägg dem hos din misstro. Hos din osäkerhet. Lägg dem åt sidan och gå och sätt dig i trädgården och låt Jorden lära dig. För Hon vet var hon är på väg. Ah! Vad underbart att höra de orden. Att känna sanningen i dem. Som löv när de håller näringen av vatten. Släpp in detta vatten i ditt hjärta. Låt det komma in kroppen. Låta dina chakran öppnas som dörrar, såsom portaler dem själva, för att ta emot frekvenserna som förändrar dem i detta ögonblick. Och multiplicera dem, trycka ner dem och föra upp dem och ändra deras läge likt "musikaliska stolar". Du blir omordnad. Känn dina celler cykla genom kroppen. Liksom små galaxer vänder på sig. Känn dina elektroner i omloppsbana, liksom planeterna. Känn din kunskap komma in likt vatten, näring till en törstande planta. Förståelsen för att allt är så bra iscensatt på denna nivå. Du är säker. Du är en del av allt detta. Dina gåvor väntar på dig. De gåvorna du når in i är vanliga i världen för ditt nästa Högre Jag. Kommer de inte beviljas dig när du går upp? Du kommer till en helt ny dimension. Kommer det inte att ha annorlunda gåvor för dig? Öppna dina händer. Öppna ditt hjärta.

Se Dig Själv Som Ett Barn Nu, Med Full Fart Springade Uppför Backen Till Den Nya Jorden.

Se dig själv som ett barn nu, med full fart springande uppför backen till Den Nya Jorden. Hår som flyger i vinden. Och vet: hur många som samlas på grund av din bländande skönhet, även i din Jordiska kropp. Hur kärleksfull du är. Hur värdefull du är. Hur väl älskad. Hur djupt beundrad du är. För att du kommer hit. Av Änglarna. Att de Lättar dina steg. Driver dig framåt. Så att du kommer att ta din plats för att hjälpa andra som är mer förvirrade. Mycket mer förvirrade. De läser inte dessa ord. De har ingen förklaring. bara tonvis av övertygelser som binder dem. Och du kommer att vara där. På Nya Jorden. Se dig själv nu vaggande dem som kommer att vara där, för alla kommer att gå över. Men som må anlända med mindre förståelse nedpackade i sina säckar. Och du kommer att hjälpa dem. För du tar dina steg nu. Du som når ut. Som vill veta. Att stoppa vad som är överflödigt. Att öppna förad är nytt. Du är säker. Det finns ingen död. Det blir ingen fortsättning på Jorden som den är nu. Ingenting kan stoppa denna slingrande väg. Allt förändras. Titta på himlen. Titta i luften. Titta på solen och månen. Titta på allt som försöker berätta sin hemlighet. Att allt medföres nytt till den Nya Jorden. Du är en del av detta arv annars skulle du inte höra dessa ord. Känn hur dina föreställningar faller bort, hur din aura ändrar form, hur dina vänner i universum når till dig. Känn hur dörrarna öppnas, hur hjärtat växer. Känn hur ditt tredje öga öppnas för att kunna se i högre dimensioner. Känn din planets upphetsning. Ta in det genom fötterna. Upphetsningen som universum känner, ta in det via kronchakrat. Upphetsningen av Allt av Allting, ta in det genom hjärtat. Låt dig själv tänjas ut till det Nya som en bubbla, utan gränser, utan fast form. Och tänk dig att varenda en av dina "kroppar" i alla världar nu gråter av glädje nu när du tar stegen mot Ny Glädje och Nytt Fullbordande.

Vi alla älskar dig och älskar Alltet.

 

We Are In The Shift

By Channie

See Yourself As A Child Now. Running Full Blast Forward Up The Hill To The New Earth

We are now In The Shift. What a lot of New Age people and spiritual people on Earth often do not understand is that we are now IN THE SHIFT. Many are waiting for it, setting it up, visualizing it, "co-creating it", meditating on it, invoking it,asking for it and everything and it is actually HERE. And Now. Could it be that it has not that much to do with the merit of humanity or with 144,000 or any other number? It is a Divine plan set from far away that impacts the whole Universe and has even much more to do with than even just one planet going up to a higher level.

We Are Being Prepared In These Bodies To Live In A Higher Dimension.

What if someone said that there is a different Earth, a New Earth and she is 2.76% larger and in a different Dimension. Could it be that humans RIGHT NOW RIGHT HERE in our present bodies, (no matter how many bodies we have in the Universe) - are being prepared in these bodies to live in a higher dimension? Could it be that it is not "exactly" only about this planet purifying? Or transforming? Although she has begun that process, yes. Could it be that it is more about this planet going over to That Planet? Could it be that, well, this one has to later on be totally purified for you can't leave litter in space? Could it be that the really big purging and purifying, happens when we are not here any longer? But on the New Earth?

The Really Big Stuff Will Happen Later, When We Have Left The Surface.

My experience of what is happening is that some of the parts of the big transformation are happening on this planet now, but most of it, the really big stuff, will happen later, when we have left the surface. When Life has left the building! I feel that what is mostly happening now in the life here can be seen as people's chakras, cells, auras, electrons, organs, meridians, acupuncture points, skin, blood - EVERYTHING totally changing. That is big. And what that is doing is that that is sort of shifting people all over the place in order to get them into their respective right places of preparation that THEY need to be inin order to go forward. Low frequencies can not live in High frequencies. So there is a lot to do in a short amount of time. Could it be that this is why so many are moving, changing jobs, changing relationships, changing everything? I now see thatmany people are shifting and changing whether they see it that way or not. They are splitting up from families, homes,geographic locations; everything IS SHIFTING and changing now. I think it is important that things "land" in a certain way.

Knowing The Date Of The Shift

I totally get that knowing the date of things totally shifting is not allowed - why? When I woke upthis morning I knew that people would do things totally different from now on if they had the exactdate. And that would change things the way that they are supposed to be. In other words, in a person's "regular" life they need to take this step, make that turn, and meet this person, etc. But if they know a BIG DATE - they will not do the regular things that they normally do in an "abnormal time". They won't be doing those things because they will be trying to figure out the "Right" things to do to meet that "special" date. And therefore it is not allowed to know the timing exactly because the OTHER things are what have to happen along the way. Everything needs to go bit by bit. Step by step. Stone by stone. So that an entire shift will happen in a "natural" way within each one's steps of life. That is one reason. The other reason is that many factors determine the timing of such a Well Orchestrated Event. It is a collective effort, a universal effort, because Earth is not the only "one" going up and forward into a higher frequency. This solar system is also going. And Galaxies as well. The whole Universe has entered a new era of change. When a very large plan is under construction, the parts of the plan have something to do with each other. Everything affects everything. The energy of a galaxy affects the solar system which, in turn, affects the planets. The energy of a planet also turns and affects the solar system. And you and I. It is also true that the people out in the Universe and what they do for our Shift does very much. It is also true that the Earth herself is doing a lot. Could it also have something to do with the help that humans give to the Shift? Could it be a complete Plan which assistance coming from so many places and forces and persons, that the exact date may not even be "known." Could it be that it would be better not to assume that the beginning of the Shift is 2012? Could it be that that is the END of the Shift, instead?

People Have Not Really Understood What The Higher Self Even IS

Some of the strangeness and the choices and the disappointments that people are experiencing, are about things setting up right for each person. Things have to set up right for each person. Many people cannot meet their bills. Everything that people have studied in spirituality has taken us to some point on Earth, but none of it has been the whole Truth and nothing but the Truth. Humanity has not had their full Universal connection, no matter how much channeling they think they have done. Humans were closed down in order to be here. Great strides have been made, but there is a lot of old stuff being held on to, that never was the truth, but only ONE STEP all along. These misconceptions are not people's faults. You could say we missed our "true perceptions" because we couldn't access them. So we reached to "Missed Conceptions" or concepts covered in the mists of forgetfulness and ended up with partial truths that never were really fulfilling. It isn't anyone's fault. People just have not been connected to their memories in the Universe and to their bodies there and to their higher knowledge and to their souls. People have not really understood what the higher self even IS. Could it be that forgiveness to everyone and everything could be the greatest healer at this time?

It is ALL ABOUT ENERGY NOW

What I am saying is that everyone is undergoing Dramatic Shift and change. Not everything that is happening to people is personal. When you are living during the speeding up stages of a Shift, everything begins to fall apart because maybe it has to. Maybe it has to be rearranged. You cannot take so many things personally and think there is something wrong with you. The world is against you. The dark forces are at it again. Some things are just falling apart because they need to. They are wrong for us. They are at a low frequency which will not "hold" in a higher dimension. So we need to be able to see the hope and sort of sort out many of the things that are occurring now in our lives. Status quo is no more. There is no normal. We have said these things before but now they are everyday occurrences. All things are going up to a new level. Many people are with the wrong people and need to move. Need to in order to keep going forward. It is ALL ABOUT ENERGY Now.

My experience is that the planet's shift to a higher level is very very close. And part of what is happening is that people are shifting into different positions. It is not about karma anymore. It is more about karma finishing out. It is about being in the right place to make the shift and to be prepared for it. Everyone is changing places now. Like musical chairs and going to a higher pitch, a more melodious sound. Sometimes people feel they are being pried from the chairs. We are each being prepared now and all of us are getting ready to take another big step in OUR personal own and best direction.

We Are All Being Prepared To Live In A Different Kind Of World.

This is not an easy time for most because Everything is Shifting. Our blood, our cells, our auras, our chakras, our meridians, the people in our lives, the things that we do, our thinking, our habits - Everything. Our weight. Our purpose, perhaps. We are all being prepared to live in a different kind of world. And to whatever extent we need to shift our thinking patterns and let go of our fears and open to change and open to a whole new reality - it will impact us each differently. The thing is the whole life on Earth has been rather strange and locked down. No one here, for the most part, has known what their role is, their purpose, their connection to the Universe, what time is, who they are, what they are, and why they are here. All of these answers have been locked out of reach in order to live on this planet. But now it is all changing. And we all have to rise up in consciousness very quickly to keep pace with the planet who carries us into ascension. It is very strong for everyone, believe me, even if they are not admitting it or acting as if it is. it is strong for me. We are becoming someone else.

As long as we have gained from Universal understanding about yourself and the Whole Thing - we have gained in immeasurable ways and things. Never underestimate it. Life on a shifting planet isn't now always like living on easy street, but that does not mean that you are doing it wrong. Check your expectations. Check what you really want. Check into why you do the things that you do. See if you are alive in each moment. See if you embrace change. See if you are have fear of anyone who doesn't look like you and yet you say you are open to contacting extraterrestrials. See how open you really are to dimensional shifts. It will be important. For it is all in the process of change. How attached are we to any of our jobs or skills? Will they all be needed where we are going? What do we know about living in a higher dimension? What do we really remember? Please know it is going to take a lot of relaxing, a lot of trusting and a lot changing. But that is just it: We are being changed from the inside as part of the preparation. As I have always said, "We are becoming a new species of Light." That species will know how to adjust to a higher dimension. Those adjustments are being made now.

Life on Earth really has been hard for most people. People have to work hard at jobs they do not like to pay the rent and keep gas in their cars. That is what happened to this planet because of strange thinking. Because of things that happened a long time ago that upset the balance on the planet. This is all ending. Reversing the whole way of life here is what is underway now. It is a little while longer. It is hard here. For an aware, awakened person, it is often hard living in an Earth Body. But all of this is shifting and changing, cell by cell and minute by minute for everyone. I promise that difficult situations will change. I recognize it as a strange time for many. But it will pass. We are all changing right before our eyes. We are being prepared to live in a world where people do not work for money in jobs they hate. Where values are different. It still has a way to go. Your angels, your guides are with you. Remember you have guides. Call on them. Doesn't matter you can't hear them, see them. They are there. It is their assignment to be your guide. So call on them. Just ask for help. And then help whoever is in front of you. It is not always an easy time. We are changing so much and sometimes people are reacting strangely toward us. They walk away from us. Remember you are more than you think you are. More than you know you are. More than you ever thought you could be.

(in this article, angels have now joined the discussion)

You Are A Soul With The Possibility Of Many Bodies.

You have others who are also You. And in the time that is arriving right now and will be yours until the ascension of your planet and yours as well - These parts of you shall ever come closer. So feel them now. Let them in. They are portals of; you they are extensions of you. They are physical; they are real. They have life. And they have comfort. And they each wish to be a part of your unfoldment and your ascension to the New Earth. Maybe you can get quiet and feel Your Self. Have the thought to feel your Fuller Self. See if something comes. Like a small face. Like a reflection. Like a wing. Like a color. Like a leaf turning in the wind. Let an hour be an hour where you gather parts of yourself together. And you enter a time of knowing that you are more. That you are full. That you are large. That you are a group. That you are huge. And that all the parts of your Total Self reach to you, whisper to you in your consciousness. And your higher self, the part of you in the next world up who has knowledge you do not now possess. Who has gifts you stretch and long for. Have the thought that She/he now holds you tight in an embrace. And as she talks to you everyday, let her tell you things. Try to hear them. Either in words, in symbols, in feeling tones, in colors, - knowing she is close. She has a life. She has a world. She has a purpose. She has friends. She has a body. And she loves you. So let her embrace you now. Let her take other chair, your next body higher at the same "time" as not. Let her sit behind you. Resting her head on your shoulder. With her heart open, pouring from the front of the heart chakra which stands in front quite a bit, let that frequency enter the back chamber of your heart chakra. Picture this: Sit Open hearted. Be Heart to heart-ed.

Have the thought that you are a fullness. A group. A composite. All joined through the soul. Happily joined, happily merged, happily content and yet your position now is to raise yourself to a higher part, a higher life, a higher light of energy, for now it is the time that you prepare to allow your body, its cells, its chakras, its blood, its nerves, its organs, its meridians, its skin, its aura all of it to flourish.

Your Earth Is Getting Ready To Take Her Soul And Her Spirit And Place Them Somewhere Else.

Your world is on the brink of Ascension. Your world is on the road to a new world. Your Earth is getting ready to take her soul and her Spirit and place them somewhere else. To remove them from your present planet's core and literally place them within another heart of another world. Another planet in a higher dimension. Many of you have called this outcome "ascension." This SHIFT is ascension. Your planet has chosen its finale. It has joined the same mold and procedure that millions of planets have done in going forward, upward into a new dimension. At the proper time, Planet Earth will shed its form when everyone and everything that has the higher frequency shift over to the new soil of the New Earth. Try to relax in the knowledge that the point has been met that the aura of planet Earth has caressed and touched the aura of the New Earth. Try to feel your body relax now in that.

Imagine two globes shining. One is planet Earth, as you know it. One is the New Earth in a higher dimension. See their auras. The Huge, clean, pure aura of the much larger planet New Earth. See the bumpy, gritty, dirty aura of the present Earth, carrying all the negativity and strife, pollution, the war energy, the fear and the hatred and see these two auric fields, one large and one smaller, passing into each other onto the screen of the mind. Know that the smaller, bumpy aura of the Old Earth is being ironed out. Could it be that many in the Universe are committed to ironing out this bumpy aura? That even humans have been given something to put their heart into to release the current energies carried in Present Earth's aura?

This Plan Is Now At Top Speed

This Shift Plan has happened before. It shall happen again. It follows a plan. This plan is Divine. And this plan is now at top speed. And Everything that is at a low frequency has to shift to a higher one, to make this Shift. This ascension is assured. Please hear our hearts as we tell you now: there is nothing you can do to stop your shift. There is nothing you can do wrong to take yourself away or out of the plan. Nothing you could do that would take away the hope or remove the chance of ascending your planet. Or you ascending.

The balance of Old Earth will be different than the Balance of New Earth. When we say everything is changing we mean every single point of Light. We mean that Energy is Everything and that Everything is Energy. And All of Life Itself, every blade of grass, will shift into a higher position, into a higher frequency, in order to be living on that New Earth. And these higher points shall be met for it is the Plan. In the days to follow you may lose your balance many times. Why? Because the changes that are happening in your world are not small. They may cause you to lose your balance. They may cause you to flutter like a leaf in the wind. They may cause you to doubt yourself; to feel a little strange in the body. To feel tired as the cells are refigured. There will be those who come close to you and those who move away from you. Why? For everything will change and reposition itself to Where it needs to be for the Best Possible Shift.

You Can Take Away The Worry Now Of IF You Will Achieve Ascension. Humanity Will

Shift With Their Planet For This Is The Plan.

You can take away the worry now of IF you will achieve ascension. It is not like other "achievements." Humanity will shift with their planet for this is the plan. There have been times when planets have done a similar feat; gone up to a higher level, and those on the planet have very much evolved in spirituality. On earth it has been a little slow. And you could say it isn't exactly the merit of the humans that created the ascension. But the ascending energies are so strong in their purpose that they create now a Spiritual Evolution never before witnessed or felt on Earth. So rest in your mind. Know in your heart. Feel in your heart and understand in your mind that many of the things you have heard, ways you have been taught, beliefs you have been handed, are old. They are getting stuck. They are losing their freshness. For most on Earth never understood the path a planet takes in rising upwards, nor did they know the amount of help that the Universe provides for this. Since you are more than you thought you were, those parts of you assist you now. Since Earth is part of a Wholeness also a Universe the Universe is going up and giving a forceful push to the rise on Earth. Energy changes energy. Energy touches each other. And Everything Lifts the Next Part, for Everything is connected.

For It To Be A Complete Shift, All Will Go.

Waste not one moment more considering IF you will achieve your ascension. But knowing well you will. For all are needed on the New Earth. Your Frequency and love, your life frequency in the earth body, must shift to the New Earth for it to be a complete "shift." Notice the word is "Shift." That means from one place to the other, that the same thing changes its position. The Same thing. For it to be a complete shift, All Will Go.

What is balance? What does it mean? Would balance on a third dimensional planet be the same as balance on another level? We would suggest to you, to simply love life. To laugh. To follow your dreams. To live in the world of color. To stop all worry. To put a little light into every situation that lends itself to you. To reach for what calls upon you. To take the steps that the heart desires. To love your Earth and prepare to leave it in the way that it has been. To broadcast to others that "All Is well." Nothing can stop this Plan. It is Divine. There is no return when auras touch.

And When A New Dimension Is Being Prepared To Be Your Next Home, How Can You

Prepare For That Which You Do Not Know And Remember?

And when a new dimension is being prepared to be your next home, how can you prepare for that which you do not know and remember? The way to integrate is to love and to allow the intelligence of the Universe and the Earth to change you, while you do your best, lend a hand, be simple, be joyful, follow the Truth and follow your Light. Do what you can to be full in each day. And the balance shall take care of itself. And those other parts of you will come closer into your memory and bring you the integration of who you Really Are, which is What you really Want to have happen.

You are being initiated into Truth. We would suggest: relax from a lot of what you have been told. What you have been taught. You are more. You are you here and you somewhere else and you somewhere else all connected and if that be the case, who are you? What are you? What do the words you say and think about really mean? Could the higher part of you have surpassed every hope that the Earthly part of you now yearns for and fears you may not reach? To most who would read this, It is already within your soul's memory! It has been already done. Already accomplished in one way. Is it not within the soul? And somewhere else?

Understand this: You are a total Being and the memory of this shall come back to you just like a CD. Think of it this way. As Channie Centara loves to use the CD as an example, let us use this as an example. In a CD maybe you are singing the song of Earth and it is the 8th song on the CD. The song is a song of growth and ascension and evolvement. Where is the ninth song? And the tenth? The fourth song and the first? They are all there. Even though NOW you are tuned in to #8. So understand that you are the Whole Unit and that one day All Songs Shall Play Together and they will twist and turn, change and shift all the beliefs you hold so firmly about how things are and what will be. What if there is a song at #7 that is a Song about You taking an assignment from the Universe to come and live "as a human being" in order to shift with the planet to a New Earth? What if that song came before the Earth song but was only forgotten. As if the record were broken and the same song kept playing over and over and over again. On Earth humans have forgotten. They have been playing the same Song of Forgetfulness. The Same Song of This is the Only Time, This is the only Reality, This is All I Am. They have been playing over and over again a Song of Limitation that has become stuck in its own circle. Within that song the human sings the sadness of not knowing about Time, not knowing about themselves, not understanding Ascension and not having their memories but all of this is About To Change. Feel the excitement of our words. The part of you reading this in your Earthly body will become aware of all the glory, all the connection and all this memory when the time arrives to weave the full tapestry together and to show you once and for all time's sake: Who you are. What you are. And What your real purpose in All the Worlds, how they unite, where you started, and where you shall go. Continuing on your process of Universal origin, purpose and the roles you play in all worlds. In Simultaneity. In Oneness and Fullness. In Understanding. Playing all the songs and Dancing to the Symphony of it All. This shall enter into your consciousness on the perfect day selected. Perhaps tomorrow. Perhaps in one month. Perhaps fully in one year's Time. Or another Year's Time. And then you will understand why we bring to you these seeds that we plant in the mind.

For once a seed is planted, many things can grow. And in the climate of a planet's ascending, which cannot be deterred, such growth is foreseeable. Such growth is determined already. Such growth is assured of that small seed. And the flower is already with an imprint. And yet! When that flower opens it can be a little difficult and there can be a little pain that temporarily causes the soft petals to shudder. Something tight must loosen its grip on itself.

Wonder Not If You Will Ascend, But Only How

So open in the days to come. And relax. And wonder not If you will ascend, but only How. And What could you do but joins the hands of as many as possible to take the burden off of them as well. So worry can be erased. So joy can fill the room and shift the aura of the Earth to make dim the negativity that is there. To smooth OUT the path of shift and change. To create a beautiful way for all to know that All will go and All together shall become what they are NOT Now. But something New! The new is coming to you.

And A World Will Exist In Harmony With Itself

Such New you will cry with tears of joy. And Laugh as you have not laughed before. And All the changes will find the peace that is within them. And a World will exist in harmony with itself. Called the New Earth, yes! Your next home, Yes. And It will be determined by your soul just how long you will remain there.

What are your next steps? Let us say they are to understand. To reach for the real story. Maybe it is time to put aside beliefs of how it will be and how it must be. And re-examine what you know is true to be. However small or large it is. And take a look a look at what it might be like to live in a higher dimension. Are you now prepared for it? There are no books that are now written, for the most part, that could prepare you. Not really. For they have been written from the same level at which they are being read. To learn you must go higher. Its time to turn into the heart now. Into the Truth now. Into the Universe now. Into your Higher Self now. Find the True You who might know already and call to the memory to awaken in the night and in the day. For what is coming is quite new to your memory. It has no beliefs, ideals attached to it that are from here. So let it happen. So let it happen.

Let The Earth Herself Bring The Warmth Of What Is Coming. The New! The Next!

Let the Earth herself bring the warmth of what is coming. The New! The Next! Let the Universe rain down upon you. Let all the parts of you come. What is coming has no name. No color and no shape you can latch onto. The New. The Next! For this is what is occurring. The shaking down of the Old Systems. The chakras change to be connected to what they were NOT connected to before. Feel your chakras opening to clutch to something new in a different way. To dance within a different color. To hold a different tune and sing a different song. Cells, now rejoice for what will now enter its walls! It is different. It is beautiful. It has not been record very much in Earthly books, so maybe books will be placed to the side. Put it with your worries. Put it with your disbelief. With your uncertainty. Place it to the side and go and sit in the garden and let the Earth teach you. For She knows where she is going. Ah! How wonderful to hear the words. To feel the truth of them. Like leaves holding nourishment of water. Let this water into your heart. Let it enter your body. Let your chakras open like doors, like portals themselves, to receive the frequencies changing them in this very moment. Multiplying them. Pushing them down and bringing them up and changing their position like musical chairs. You are being rearranged. Feel your cells cycling through your body. Like little galaxies turning on their sides. Feel your electrons orbiting, like planets. Feel your knowledge coming in like water, nourishment to a thirsty plant. The understanding that all is so well orchestrated at this level. You are secure. You are part of all of this. Your gifts are waiting for you. Those gifts you stretch into are ordinary in the world of your next higher self. Won't they be granted to you when you go up? You are going into a Whole New Dimension. Will it not have different gifts for you? Open your hands. Open your heart.

See Yourself As A Child Now. Running Full Blast Forward Up The Hill To The New Earth

See yourself as a child now. Running Full Blast Forward up the hill to the New Earth. Hair flying in the wind. And know: how many gather because of your dazzling beauty, even in your Earth body. How loving you are. How precious you are. How well loved. How deeply admired are you. For Coming here. By the Angels. That they Lighten your steps. Propelling you forward. So that you will take your place to help the others who are more confused. Much more confused. They aren't reading these words. They have no explanation. Tons of beliefs tying them down. And you will be there. On the New Earth. See yourself now cradling them who will be there for all will go. But who may arrive with less understanding packed in their duffel bags. And you will help them. For you take your steps now. You who reach out. Who want to know. To stop what is redundant. To open to what is new. You are safe. There is no death. There will be no continuation of Earth as it is now. Nothing can stop this winding road. Everything is changing. Look in the skies. Look in the air. Look at the Sun and the Moon. Look at everything that is trying to tell you its secret. That Everything is being brought New to the New Earth. You are part of this legacy or you wouldn't be hearing these words. Feel your concepts falling away. Your aura changing shape. Your friends in the Universe reaching to you. Feel the doors opening. The heart expanding. Feel your third eye opening to be able to see in higher dimensions. Feel the excitement of your planet. Take it in through the feet. The excitement that the Universe feels; take it in through the crown. The excitement of the All of Everything; take it in through the heart. Let yourself stretch out to the New like a bubble, with no boundaries, with no fixed shape. And imagine that every one of your "bodies" in all the worlds is now weeping with joy as you step toward New Joy and New Fulfillment.

We all love you and love the All.

 © 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me