Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

 

Kurser
Classes

UVTH - Universell Vit Tids Healing, kurs 1, på Svenska, fysiska kurser.

UWTH - Universal White Time Healing, class 1 in English, physical classes.

UVTH - Universell Vit Tids Healing för barn, kurs 1, på Svenska, fysiska kurser.

UWTH - Universal White Time Healing for children, class 1 in English, physical classes.

 

NET - New Earth Teacher, kurs 1-9, via e-post på Svenska. Läs om NET nedan.

NET - New Earth Teacher, classes 1-9, via e-mail in English. Read about NET below.


Bortom - läran om hur Ingenting blev Allting, kurs 1-2 på Svenska, fysiska kurser samt via e-mail,
textmaterialet är på Engelska.

Beyond - teachings of how Everything came to Be, classes 1-2 in English via e-mail.

 

Betina Brandes
mail:
info@betinashealing.se
hemsida: www.BetinasHealing.se

e-mail: info@BetinasHealing.com
website: www.BetinasHealing.comNET - NEW EARTH TEACHER

NET 1 - NET 9, är en serie kurser som lär dig att hjälpa Moder Jord och alla andra att göra en smidigare övergång till den Nya Jorden. NET hjälper till att väsentligt höja vår medvetandenivå! Varje kurs innehåller både teori och praktik, många fantastiska meditationer där du får uppleva den Nya Jorden och annat spännande. Du gör kurserna helt i din egen takt och initieringarna får du av mig på distans, på en tid som passar oss båda. I och med initieringen i NET kurs 1 får du tillgång till energier som gör att du själv kan lära ut alla NET kurser till andra.

NET innehåller över 30 meditationer!

NET 10 gör alla tillsammans senare,då vi åker ut till Den Nya Jorden och får vidare utbildning där, inför uppgången.

 

Vad kurserna innehåller

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i första NET klassen (NET 1):

 • Att Öppna små Portaler
 • Att göra små Portaler på hav, sjöar och på vatten
 • Att ansluta till Moder Jords själ och ande
 • Två nivåer av meditationer om Den Nya Jorden
 • Att ta det första steget i att rena och fixa Nuvarande Jorden: att bygga en Kristallin Anordning för Rening av Vatten
 • Att hjälpa Karma och Släppa Karma från Jorden
 • Att förstå de Nya Chakrarna
 • Att använda Livs Elixir
 • Att göra Den Gyllene Rörelsen del 1
 • Ta emot en Initiering för att bli en NET lärare
 • Att Initiera andra så att de också kommer att bli NET lärare

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i andra NET klassen (NET 2):

 • Att göra Stjärnpunkter och bygga Stjärnpunktssystem
 • Att förbereda andra för de enorma förändringar som kommer
 • Övning för att nå djupare inom och hitta dig själv och din tankekraft
 • Övning för de angelägna om att hjälpa
 • Att bygga en Chakra Stege
 • Stenar att balansera de nya Chakrana med
 • Att hjälpa våra medmänniskor, så att de kan släppa de band som håller Moder Jord tillbaka
 • Använda tankekraft till att arbeta med band till Moder Jord
 • Meditation för den Nya Solen
 • En ny resa till Nya Jorden-meditation
 • Gyllene Rörelsen för Den Nya Jorden
 • Initiering för ytterligare Öppningar

Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i tredje NET klassen (NET 3):

 • Hur man öppnar små Portaler på ett avstånd
 • Hur du tillfälligt ändrar frekvens i stora objekt
 • Hur du tillfälligt ändrar frekvens i små objekt
 • Byta frekvens på distans
 • Hur man ångrar frekvensen
 • Meditationer på Kraftplatser på Nya Jorden
 • Healing med symboler
 • Om att ändra utseende
 • Att höja din egenfrekvens
 • Att förbereda Kontakt
 • Initiering
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i fjärde NET klassen (NET 4):
 • "Om Tid" - lite om vad Tid egentligen är och hur den kan användas
 • De två planeternas mötes-process
 • Andlig utveckling
 • Interdimensionell Uppstigning
 • Hur man gör starkare portaler
 • De Nya Energierna i Nya Jorden
 • Om moln
 • En symbol som bidrar till att ändra vibrationen i mat och dryck
 • Symboler för Personlig Utveckling mot Universell Insikt
 • Liv på gamla Jorden
 • Hur man kan höja frekvensen av föremål på avstånd
 • Liv och död på Nya Jorden
 • Den sista striden i universum - gott och ont
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i femte NET klassen (NET 5):
 • Själen Förändras
 • Djurs respons
 • Meditationer till den Nya Jorden
 • Det totala av Dödsrikets Nya Salar
 • När den gamla och den Nya Jorden Möts
 • Det Nya Ljuset
 • De Nya Chakrarna
 • Att öppna dina vänner och djur lite mer
 • Tids-Fickor
 • Själens och andens Upplysningsstenar
 • Ord att Mässa, Tona, Chanta
 • Vit Tids Healing
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i sjätte NET klassen (NET 6):
 • Om katastrofer
 • Havet
 • Symbol för Rening av Vätskor
 • Det Lilla är så Evigt Viktigt för Det Stora Hela
 • Paradox
 • Det Mänskliga Gruppmedvetandet
 • Dödsriket - att arbeta med dess yttre lager
 • 3 meditationer
 • Personlig Utveckling i samband med den Andliga Evolutionen och den Nya Jorden
 • De upplysta Mästarna
 • Den Tredje Droppen
 • Ett sätt som du kan hjälpa den Tredje Droppen
 • Stenen Morganit
 • Skydds Symbol
 • Nya sätt för Dina meditationer på Nya Jorden
 • De Senaste Nyheterna
 • En Initiering
 • Solen och alla Sjärnorna har en Stor och Stark betydelse i det Stora Hela, liksom Ögon som Ser och Ger
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i sjunde NET klassen (NET 7):
 • Förslag på för-hjälp
 • Större hjärn-kapacitet
 • Tre mönster för att öppna flödet i hjärnan och aktivera den på ett smidigare sätt
 • Rena Tankar kan Skapa
 • Att meditera med stenar
 • Djupare meditationer på Nya Jorden
 • Att förstå dig själv för att integrera fler Nya Chakran i kroppen
 • Det är så du lär dig att i förväg skapa med den Rena Tanken
 • Sexpunktssystem
 • Stor Initiering
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i åttonde NET klassen (NET 8):
 • DimensionsLjuset
 • Större hjärnkapacitet med skydd av det Nya Inre Ljuset
 • Hjärnkapacitets-mönster 1-5
 • Symboler att Öppna Dig med
 • Det Nya Ljuset-symbolen del 1-4
 • Ljusmeditationer från Bortom
 • Symbolen för Alliansen av det Nya Inre Ljuset
 • Initiering
 • Extra Symbol för Dig Själv
 • Initieringsmeditation på Nya Jorden
 • Kraft-Ord och Energi-Rörelser
 • Om Nya Jorden-meditationer
 • Aktiv energi, i dina Nya Jorden-meditationer
 • Energiprocedur för Aktiv Energi i meditationer
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i nionde NET klassen (NET 9):
 • En Karta över den Nya Jorden
 • Vad som har hänt och händer
 • Hur mår vi egentligen?
 • Att ge och få Kosmisk Förlåtelse
 • Kosmisk Förlåtelse
 • Nya Jorden-meditationer
 • De sex veckorna före, fickorna töms
 • Vilken typ av kropp väljer man?
 • De 3 dagarna av uppstigning och 6 veckorna efter
 • Konflikterna mellan gott och ont
 • Tredje Droppen
 • Droppe-Meditation
 • Så Vad handlade kriget egentligen om?
 • Ett kanske, är svaret
 • Chakrarnas förändingar
 • Fullbordandet av Chakrarna
 • Chakrastommens inre och yttre
 • Meditationer på de Nya Energierna i Chakrarna och för Chakrastommens Helhet av Kraft och Ljus
 • Chakrastommens meditation
 • Vad händer med Själen och Anden Just Nu?
 • Aurans Slutskede och Fullbordande
 • Chakrarnas Fullbordande
 • Om Stenarna för de Nya Chakrarna och dess läggning
 • Tanke-mönster för Chakrastommens Inre Ljus
 • Sanningen ligger i Bortom
 • Närvaron i Hjärtat
 • Medvetenheten om vårt Solsystem
 
Här är en grundläggande förklaring om den utbildning som ges i tionde NET klassen (NET 10):
 • Flygturer över landskapet, samt rundturer och visningar i naturen på jordytan på den Nya Jorden.
 • Underhavsrundturer i haven på den Nya Jorden.
 • Nybörjarkurs med förståelse för vår nya dimension och dess naturlagar.
 • Nybörjarkurs med förståelse för vår Nya Jords nya plantor och växter, som träd, buskar etc. och deras ätliga grönsaker,
 • frukter och bär.
 • En nybörjarkurs och förståelse för olika naturväsen, änglar etc., nu mer påtagliga och synliga i vår närmiljö på den Nya Jorden,
 • och insikter om varför de behövs där.
 • En nybörjarkurs och förståelse för de helt nya väsen, varelser etc. som kommer att dela den Nya Jorden med oss.
 • Gäller även gästande utomjordingar etc. och varför de är där.
 • Den nya tekniken, samhällsstrukturen och vardagen på den Nya Jorden.
 • Att skapa med tanken och befästa i sinnet. Tidens vikt i allt.
 • Att lära sig använda symboler ur NET kurserna för att öppna dimensionsportar, till för er själva och era vänner.
 • Hur vi behåller den Nya Jorden säker för allt och alla.


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 
Läs mer om hur du beställer och betalar på www.betinashealing.se. Där kan du även läsa om Bortom kurserna.
 
 

NET - NEW EARTH TEACHER


NET 1 - NET 9, is a series of courses that teach you how to help Mother Earth and all others to make a smoother transition to the New Earth. NET helps to significantly increase our level of consiousness! Each class includes both therory and practice, many wonderful meditations where you can experience the New Earth and other exiting things. You take the classes entirely at your own pace, and you receive the initiations remote from me at a time that suits us both. With the initiation of NET class 1, you get access to energies that allow you to teach all NET courses to others.

NET includes over 30 meditations!

All will do NET 10 together later, we then go out to the New Earth for further education before we move up.


Here is a basic explanation about the training that will be given in the First NET Class (NET 1):

 • How to open small portals
 • How to make small portals on oceans, lakes, on water
 • How to connect with Mother Earth's soul and spirit
 • Two levels of meditations about the New Earth
 • How to take the first step in cleaning and fixing present earth: how to build a crystalline device for cleaning water
 • How to help karma and release karma from the Earth
 • Understanding the New Chakras
 • How to use life elixirs
 • How to do the Golden Movement part one
 • Receiving an initiation to become a NET Teacher
 • How to initiate others so that they also will become NET Teachers


Here is a basic explanation about the training that will be given in the Second NET Class (NET 2):

 • How to make starpoints and build starpoint systems
 • How to prepare others for the enormous changes coming
 • Exercise to reach deeper within and find your self and your power of thought
 • Exercise for those eager to help
 • How to build a Chakra ladder
 • Stones to balance the New Chakras
 • How to help our fellow beings, so that they can let go of the ties that hold Mother Earth back
 • Using thought power to work with ribbons / bonds to Mother Earth
 • Meditation for the Sun
 • Another journey to the New Earth meditation
 • Golden movement for the New Earth
 • Initiation for further openings
Here is a basic explanation about the training that will be given in the Third NET Class (NET 3):

 • How to open small portals at a distance
 • How you temporarily change the frequency in big objects
 • How you temporarily change the frequency in small objects
 • Changing frequency at a distance
 • How to undo the frequency
 • Meditations in power places on the New Earth
 • Healing with symbols
 • About changing the appearance
 • To raise your own frequency
 • To prepare for contact
 • Initiation
Here is a basic explanation about the training that will be given in the Fourth NET class (NET4):

 • "About Time" - a little bit about what Time really is and how it can be used
 • The process of the two planets meeting
 • Spiritual development
 • Interdimensional ascendance
 • How to make stronger portals
 • The new energies of New Earth
 • About clouds
 • A symbol that helps to change the vibration in food and drinks
 • Symbols for personal development towards universal insight
 • Life on old Earth
 • How to raise the frequency of objects at a distance.
 • Life and death on New Earth
 • The last battle in the Universe - good and evilHere is a basic explanation about the training that will be given in the Fifth NET Class (NET 5):

 • Soul changes
 • Animals’ response
 • Meditations to the New Earth
 • The total of the death kingdom’s new halls
 • When the old and the New Earth meet
 • The New Light
 • The New Chakras
 • To open your friends and animals a little more
 • Pockets of Time
 • The enlightenment stones of the soul and the spirit
 • Words to intone, tone, chant
 • White Time Healing

 


Here is a basic explanation about the training that will be given in the Sixth NET Class (NET 6):

 • About catastrophes
 • The ocean
 • Symbol for cleansing liquid
 • The little is so eternally important to the great whole
 • Paradox
 • The human group consciousness
 • The death kingdom - working with its outer layer
 • 3 meditations
 • Personal development in connection with the spiritual evolution and the New Earth
 • The enlightened Masters
 • The Third Drop
 • A way you can help the Third Drop
 • The stone morganite
 • Protection symbol
 • New ways for your meditations on the New Earth
 • The latest news
 • An initiation
 • The sun and all the stars have a great and strong meaning in the whole, like eyes that see and give

 


Here is a basic explanation about the training that will be given in the Seventh NET Class (NET 7):

 • Suggestion for pre-help
 • Bigger brain capacity
 • Three patterns to open the flow in the brain and activate it in a smoother way
 • Pure thoughts can create
 • To meditate with stones
 • Deeper meditations on the New Earth
 • To understand yourself to integrate more New Chakras in the body
 • This is how you learn to pre-create with the pure thought
 • Six Point Systems
 • Big initiation

 


Here is a basic explanation about the training that will be given in the Eighth NET Class (NET 8):

 • The Dimension Light
 • Greater brain capacity with the protection of the New Inner Light
 • Brain capacity patterns 1-5
 • Symbols to open you up
 • The New Light’s symbol part 1-4
 • Light meditations from Beyond
 • The symbol for the alliance of the New Inner Light
 • The initiation
 • Extra symbol for yourself
 • Initiation meditation on the New Earth
 • Words of force and movement of energy
 • About the new earth meditations
 • Active energy, in your new earth meditations
 • Energy procedure for active energy in meditationsHere is a basic explanation about the training that will be given in the Ninth NET Class (NET 9):

 • A map of the New Earth
 • That which has happened and is happening
 • How do we actually feel?
 • To give and receive cosmic forgiveness
 • Cosmic forgiveness
 • New Earth meditations
 • The six weeks before, the pockets are emptied
 • What kind of body does one choose?
 • The 3 days of ascension and the 6 weeks after
 • The conflicts between good and evil
 • The Third Drop - The Drop meditation
 • So what was the war really about?
 • A maybe, is the answer
 • The changes of the chakras
 • The completion of the chakras
 • The chakra cord's inner and outer
 • Meditations on the new energies in the chakras and for the chakra cord's wholeness of force and light
 • The chakra cord's meditation
 • What is happening to the soul and the spirit right now?
 • The aura's final stage and completion
 • The chakras' completion
 • About the stones of the new chakras and their layout
 • Thought patterns for the Chakra cord's Inner Light
 • The truth is in the Beyond
 • The presence in the Heart
 • The awareness of our Solar System


Here is a basic explanation about the training that will be given in the Tenth NET Class (NET 10): 

 • Flights over the landscape, as well as tours and views of nature on the surface of the New Earth. 
 • Under Sea Tours in the oceans on the New Earth.
 • Beginners course with an understanding of our new dimension and its natural laws.
 • Beginners course with an understanding of our New Earth'S new seedlings and plants, trees, shrubs, etc. and their edible vegetables, fruits and berries.
 • A beginner's course and understanding of various nature spirits, angels, etc., now more tangible and  visible in our immediate environment oN the New Earth, and insights about why they are needed there.
 • A beginner's course and understanding of the brand new BEINGS, creatures, etc., that will share the New Earth with us. Also applies to visiting extraterrestrials, etc. and why they are there.
 • The new technology, social structure and everyday life on the New Earth.
 • To create and consolidate in your mind. The importance of Time in everything.
 • Learning to use symbols from the NET classes to open dimensional gates, for yourselves and your friends.
 • How we keep the New Earth safe for everyone and everything.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

On my other website you can
see how to order. There you can also read about the Beyond classes.

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me