Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


THE KIT - Att nå rätt frekvens för oss själva och andra

Fem meditationer som skapats för att höja medvetandenivån hos dig själv, dina närmaste, mänskligheten, allt levande och Moder Jord. The Kit öppnar möjligheten för kommunikation mellan världar och uppgående i den nya verklighet som väntar.

Du kommer att behöva tre stenar för att kunna genomföra steg 2,4 och 5: en ametist, en rosenkvarts och en hematit. Dessa tre är billiga och vanliga stenar.

Det viktigaste vibehöver tänka på just nu är att våra kroppar under senaste åren har börjat förfalla på grund av att dess vibrationer gått ner. Vi behöver höja frekvensen, inte bara för oss själva utan även för allt och alla på Jorden, så att människor på Jorden ska börja må bättre, så att sjukdomar som har inträffat nu och som varit konstiga ska försvinna. Det finns också medicinska saker som inte har skett förr som börjat bli vanligare. Dessa typer av sjukdomar och problem kommer att underlättas genom att vi gör vissa saker.

Vad vi kan göra åt det: Ett Kit av saker att göra.

Det finns sätt, på vilka vi kan hjälpa naturen, djuren och oss själva. Och det sker genom ett Kit med saker som förmodligen bör göras av ett fåtal personer över hela Världen och genom att de gör dessa saker, startar de en kedjereaktion som sprider sig över planeten och höjer vår frekvens.

Detta Kit av saker att göra är enkelt. Det kräver inte mycket av personen för att lyckas med det.

Jag vänder mig nu till personer som gått UVTH-kurser, NET-kurser, Beyond-kurser, BoK-kurser och även personer som är lärare för dessa kurser, och ber dem att om de har tid en stund för att göra dessa saker. Den kedjereaktion som då skulle sprida sig räknas från när du gör det själv och 14-17 timmar från det ögonblicket. Energin kommer att eka ut och det kommer att börja hjälpa frekvensen hos människor. Naturligtvis kommer den att starta först i dig och sedan i omgivande personer och sedan kommer den resa, längre och längre, tills den kommer tillbaka till dig som person. Det kommer, som sagt, att ta 14-17 timmar.

(The Kit kan göras av alla, även de som inte gått någon av dessa kurser.)

Dessa är några av de saker som jag vill att du gör om du har en stund. De är i fem delar.

 

Första delen


1.Sitt ner, om möjligt, med levande ljus framför dig.

2.Tänk på dig själv varande en människa som sitter på Jorden som har en Vibration i sin kärna, inom sin jord och inom dig.


3.Känn Kvalitén och Energin i Vibrationen.


4.Sedan, i tanken, nå ut i Universum.


5.Blunda.


6.Tänk dig själv resa ut i Universum i vår Blå Skapelse.


7.Be, inom dig själv, att verkligen få kontakt med Frekvensen av Värld 2. Det spelar ingen roll om du ser en planet eller om du inte gör det. Det spelar ingen roll om du är i kontakt med en särskild del, eller inte.


8.Försök bara att känna Energin, Frekvensen, och Vibrationen som finns i denna Värld 2.


9.Försök, med dina egna ord för att hitta ord att säga inom dig själv, några upprepade gånger, som betyder att du vill komma i kontakt med Vibrationen.


10.Be sedan att få vara en kanal för den Vibrationen.


11.Ta ner det till ditt Kronchakra.


12.Tryck sedan mycket långsamt Frekvensen och Vibrationen nedåt till Hjärtchakrat.


13.Låt det vila i Hjärtchakrat. Låt det snurra medurs ett helt varv runt, långsamt, i Hjärtchakrat.


14.Sedan trycker du sakta ner det. Dela det i SolarPlexuschakrat och låt en del
gå ner i höger ben och låt en del gå ner i vänster ben.


15.Låt Energin gå ner i marken runt fötterna. Se sedan Ringar förekomma runt båda fötterna, som vibrerar ut denna Frekvens och sprider den ut från där du är, lämnar ditt hus eller var du är och når ut, längre och längre.

Andra delen

För den här delen behöver du 3 stenar. Du behöver en Rosenkvarts, en Ametist och en Hematit. Det spelar ingen vilken storlek dessa stenar är eller hur de ser ut. De kan även ingå i en ring eller ett hängsmycke. Dessa kan läggas på ett bord.


1. Placera Rosenkvartsen till höger.

2. Placera Ametisten till vänster.

3. Hematiten är närmast dig, de formar en triangel som pekar mot dig.

4. Tona in på de tre stenarna genom att titta på dem och känna deras Frekvens. Rosekvartsen är tänkt att vara en Frekvensförbindelse med Hjärtat. Det representerar dig och ditt Hjärtchakra. Ametisten representerar Moder Jords Centrala Kärna och Hjärta. Hematiten representerar den Centala Energin i Universum och dess inre Vibration.

5. Jag vill att du tar in den Energin, för vad de representerar. Gå in i en fri meditation där du kopplar av och låter ditt sinne vara fritt att bara hålla Frekvensen av stenarna och vad de representerar.


Sedan

6. Kom tillbaka till det, i dina tankar, om och om igen. Sedan efter att ha varit i det och hållit det i tanken.

7. Gå in i Hematitfrekvensen av Kärnkvalitén Universums Inre Hjärtenergi ochKänn Frekvensen av den.

8. Jämför Hematitfrekvensen med Ametistfrekvensen av den Inre Kärnan av Jorden. Försök att få dem nå upp till samma Kvalitet och samma Vibration. Låt dig vara som en skala för deras Balans.

9. Säg sedan, inom i dig själv, att du vill Höja Frekvensen tillbaka till vad den var innan, att låta människor, djur och växter få tillbaka sina Frekvensvibrationer till nivån innan de började sjunka.

10. Be sedan om att Höja Vibrationen även över den Energi-nivån (så att vi faktiskt kan komma ur detta och dra nytta av att inte bara komma tillbaka till de Vibrationer vi hade, utan att även komma högre än så.)


Jag vill att du ska försöka hitta dina egna ord, även förklara vad du vill göra. Att du vill att cellerna kan reagera så att deras Vibration blir högre och att den även blir högre än den var innan, vilket gör celler och atomer som vi är gjorda av ännu starkare än
de var innan.


11. I ditt sinne, tänk att detta kommer att hjälpa Jorden och människorna, djuren och växterna på Jorden att få ett friskare, starkare liv och att det också kommer att hjälpa oss till ett Högre Medvetande, en Högre Andlighet och livsenergi mot det faktum att vi kommer att bli upplysta i en Högre Nivå och kan nå Dimensionen som vi så mycket behöver gå in i nu.


I denna del vill jag inte att du har en önskan att resa utanför denna planet eller en önskan att gå upp till den Nya Jorden med namnen på dessa två saker som du just läst. Det kommer vi att göra i en annan del.

Tredje delen

Denna nästa del är som en meditation men också som en önskan eller en vision att se dig med en Högre Vibration och den Nya möjligheten för Jorden. De möjliga sätt för dig att vara på Jorden och må bra, att vara på Jorden och kunna resa ut till Universum, och att vara på Jorden och kunna att lyfta Jorden och hjälpa till med processen att Jorden kommer till den punkt där den behöver vara; att gå in i en Högre Dimension och nå den Nya Jorden och smälta ihop med dess energi, så vi äntligen kan lyftas till denna, vår Nya plats.


1. Sitt ner och slappna av. Tänd gärna ett ljus framför dig.

2. Sitt med ditt sinne öppet och Känn dig som en människa. Försök att röra dig lite där du sitter. Rör på benen och kroppen och axlarna och huvudet lite. Liksom känn att du sitter och att du har en kropp.

3. Försök känna benen från knäna ner till fötterna. Känn energin under dina fötter. Tänk och se dig själv i sammankopplad med Jorden nästan som om du har band underifrån fötterna till kärnan av jorden.

4. Tona in på Moder Jord och hennes Frekvens. Känn att hon faktiskt behöver lite av en puff, i detta fall, för att komma till en Högre Vibration.

5. Tona in på ditt Hjärtchakra. Känn Hjärtchakrat. Se det inom dig själv, hur det tar in en Vibration som är Högre från Universum ovan, som Strålar från ovan. Små, små, och många, många Strålar som når ditt Kronchakra och flödar ner till ditt Hjärtchakra.

6. När de rör Hjärtchakrat, expanderar det och blir större. Nu har ditt Hjärtchakrat rätt frekvens!

7. Låt de små Strålarna rinna ner i benen och ner till fötterna, så att hela din kropp är i perfekt Frekvens och Vibration. Du är sammankopplad med Universum med alla de små Strålarna som kommer ner från Universum.

8. Be om att få sammankopplas med hela den Blå Skapelsen och se Strålarna till och med expandera med större volym, och med ännu Fler Små Strålar strömmar in ditt Kronchakra och nå ner till ditt Hjärtchakra.

9. Genom att göra det, har du omfamnat även andra Världar och till och med Högre Vibrationer än Värld 2. Du kommer att då ha inkluderat andra Världar ovan Värld 2.

10. Be i ditt inre om kontakt med de Två Huvudsakliga Krafterna i denna Skapelse. Den Sanna Original Kraften och Den Skapade Original Kraften. Den första representerar Moder Gud energi. Den andra representerar Fader Gud energi.

11. Omfamna dessa Två Energier i ditt Hjärtchakra och slappna av.

12. Det bästa är att ha ögonen stängda hela tiden, men särskilt just nu.

13. Nu ska du Se Ljuset inom ditt inre. (Ljuset av de 2 Gudomliga Varelserna.)

14.
Be om att du är en del av allt som behövs för att Höjaa Frekvensen på Jorden, för att göra det möjligt för mänskligheten att ha rätt Frekvens för att må bra, och också för att kunna resa ut i Universum, för att slutföra sitt uppdrag, att slutföra utbildningar och saker de behöver för att hjälpa allt och alla.

15. Be om att få kontakt med Den Nya Jorden och möjligheterna att låta det flöda närmare oss och omfamna denna Gamla Jord. Låta oss flöda över till den Nya Miljön i en Högre Dimension, för att omfamnas och vara en del av det Nya.

Du kan också fortsätta med saker som du vill lägga till dig själv, som att träffa dem som du har förlorat från den här planeten igen på Den Nya Jorden eller känna förbindelserna med utomjordingar, Änglar och Ljusvarelser och den djupaste av vänskap. Och för att även verkligen sammankopplas med ditt Högre Jag och förstå saker med ett bredare synsätt och större intelligens och visdom.


Fjärde delen

1. Ligg ner på rygg.

2. Placera en Rosenkvarts på ditt Hjärtchakra. Placera en Ametist på ditt Tredje Öga. Placera enHematit ovan huvudet vid Kronchakrats stråle.

3.
Slappna av och blunda.

4. Känn sambandet med Moder Jord och din egen kropp. Rosekvarten representerar dig och din inre Frekvens och Vibration. Ametisten representerar Jorden och Hennes Inre Frekvens och Vibration. Hematiten representerar Universum och dess Inre Vibration.

5. Genom att ligga ner horisontellt och ha stenarna på detta sätt, ber du inom denna position, om att Balansera Frekvensen på Jorden.

6. Jag vill att du lägger till ord med detta. Orden kan vara dina egna ord, men det finns ett ord som är mycket viktigt.

7. Säg, "Härmed vill jag sammnlänka min kropp med Jorden och Universum, för att balansera Frekvensen till Perfektion. Jag påkallar en Energi, en Kvalité som kallas ENORAH."

Denna Energi och Kvalité kommer att hjälpa till med balanseringen. Den kan inte användas förrän du kommer till denna del av The Kit. Men när du kommit till denna del av The Kit, kommer du ha möjlighet att använda Enorah-energin om och om igen, att skriva namnet eller påkalla den för att lyfta Vibrationen för dig, Jorden och Universum.

(Du förstår, att vår Frekvens sänktes, hade en stor inverkan på Moder Jord och Universum. Naturligtvis kan du säga att Moder Jord sänkte sin frekvens tillsammans med oss. Det var ingens fel. Det bara hände. Men i detta fall, påverkar vi vår omgivning i rymden, och på ett sätt, den större bilden, Universum.

Genom oss som arbeta med att Höja tillbaka våra Vibrationsnivåer till rätt Vibration, kommer vi att påverka Universum på ett positivt sätt. När våra ansträngningar syns, kommer vi att få mer hjälp att även göra mer för oss och planeten. Enorah- Frekvensen är en hjälpande energi. Det är en stråle av Frekvens från något som når in i Bortom. Det är ett Namn eller en energinivå som Universum vanligtvis sammanlänkar med.

Ibland behöver vi vända oss till de minsta saker och de lägsta för att hjälpa de Högsta. I detta fall kan Enorah-Frekvens bara användas från den här riktningen och uppåt, så Änglar, Ljusvarelser och Utomjordingar skulle inte ha samma möjlighet att använda detta för att hjälpa dem att komm till rätt Frekvens.

8. Fortsätt denna meditation/ avslappning, ligg ner och använd egna ord om hur du vill balansera allting, nämn Namnet lite då och då, och känn hur du kan Känna att Balans Uppstår.

9. Försök att se, känna och vara medbeten om att något verkligen händer. Det kommer att vara möjligt att verkligen Känn saker i kroppen genom att göra detta.

(Om det är fler än en person gör detta Kit av Saker, är det bättre att ni gör det tillsammans, istället för en person som gör det och sedan nästa, inom en familj eller grupp. Det bästa är att göra det alla tillsammans. Om ni är en grupp som känner varandra, är det att föredra att ni gör allting tillsammans vid en viss tidpunkt, även om ni inte är på samma plats. Men att det tidsmässigt skulle vara samma. Speciellt när ni arbetar med denna del är det fördelaktigt att arbeta på samma tid.)


Femte delen

1. Sitt ner vid ett bord med ett ljus.

2. Sätt en Rosenkvarts i mellan ljuset och dig själv.

3. Sitt ner, koppla av och titta på Rosenkvartsen och den rosa färgen.

4. Sammanlänka med Rosenkvartsens Färg.

5. Blunda sedan.

6. Du håller nu de Vibrationer som är Högre än den du hade några timmar eller dagar sedan, beroende på när du startade The Kit. (Detta innebär naturligtvis att du kan göra detta kit under flera timmar eller över några dagar. Det bästa är att göra det inom en dag, med lite tid emellan varje del.)

7. Du företräder också den Nya Högre Vibrationen. Inom denna rymd av att vara inom denna Högre Vibration, vill jag att du nu försöker Lyfta andra människor, djur, växter, etc. till denna Högre Form av Vibration.

8. Inom dig själv, Säg nu varje individs namn eller djurets namn eller växtens läge. Du kan också sitta och hålla en persons hand. Eller så kan du ha en katt eller en hund nära dig eller sträcka ut din hand, att nå ut till en växt.

9. Be Energin av din Högre Vibration att Transportera Små Strålar från ditt Hjärtchakra till personens Hjärtchakra. Rosenkvartsen framför dig plockar upp Strålarna på Ljuset. Detta är ett sätt att visa representationen av att Energin strålar ut.

10. Arbeta med att ditt Hjärtchakra lyser ut till den andra personens Hjärtchakra. (Om du vill kan du ha små Rosenkvartsbitar som du låter representera personen, djuret eller växten som du vill arbeta med. I så fall representerar de små bitarna individens, djurets eller växtens Hjärtchakra eller energipunkt. I så fall lägger du de små Rosekvartsbitarna runt din större Rosenkvartsbit. Sen när du sammanlänkar med personen i din tanke, med Hjärtchakrat lysande till dennes Hjärtchakra, titta ner på den lilla Rosenkvartsbiten som representerar denne. Se sedan i din tanke, en Skinande Stråle från din Rosenkvarts till dennes mindre bit invid din.)

11. När du har sammanlänkat, slappna av. Öppna dig sedan mot Universum, och låt ditt Kronchakra vara vidöppet för att ta in den Högre Vibrationen från Universum.

12. Sedan ännu en gång, Känn ditt Kronchakra och öppna dig själv ännu längre bort och på större sätt mot den Blå Skapelsen.

13. Be att Frekvensen och Vibrationen kommer ner i den Fulla Potentialen av vad den Blå Skapelsen representerar.

14. Ta sedan den Kvalitén in till ditt Hjärtchakra.

15. Säg, "Jag vill transportera Frekvensen som ……… (personen, djuret eller växten du tänker på) kan ta in."


(Du kan också upprepa arbetet igen, återigen, och nämna en person, ett djur eller
platsen för en växt, etc.)


16. Du lyser sedan ut en mycket Hög Vibration och är som ett verktyg för den Energin utan att plocka upp för mycket av det själv, faktiskt. Så, i slutet av denna del, koncentrera sig på att ge Energin till dig själv. Låt Frekvensen från Kronchakrat gå ner från Hjärtchakrat till Solar Plexus. Fokusera på att hålla den Höga Frekvensensvibrationen av Alltet inom Solar Plexus.

17. Fortsätt tills du ser ett mycket starkt Ljus skina upp i Solar Plexus. Man kan säga att vi inte kan ta in för mycket. Vi kan inte överdriva eller förstöra något. Vi kommer plocka upp vad vi behöver. Och eftersom olika människor på jorden har gått till olika nivåer av Andlig tillväxt, måste det tas ner ännu mer än vi normalt kanske har haft som en Vibration eller skulle ha nått vid det här laget. Vi hjälper människor som har gått längre än vi har, och människor som inte har gått så långt som vi har gått.


Genom att gå upp till en Högre Vibration än vår egen och genom att nå ut till hela den Blå Skapelsen, kan vi hjälpa dem och saker omkring oss som behöver den Högre Frekvens som vi kanske inte riktigt kunde nå just nu. Vi kommer inte att ta in saker som kan skada oss själva eller vara för mycket eller för starka för oss. Men det måste sägas att vi kommer att känna/ få en effekt av detta, och djur också och även växter. Men oroa dig inte, det är ingenting som är farligt. Och den konstiga effekten håller bara i sig för en dag. Efter den dagen kommer du att känna dig starkare, mer levande och friskare.


Du kan också lägga ut detta på din hemsida om du har en.


Jag hoppas att detta budskap ska nå så många som möjligt.


Sista delen

Denna information kan skickas till någon som du vill dela detta med. Ju fler som delar The Kit, som De kallar det, desto mer kommer det att hjälpa till i Höjningen av Frekvensen av den här planeten och göra det möjligt att, på ett snabbare och smidigare sätt, bli perfekt.


Människor kommer att ha en dag då de känner sig helt konstig och djuren som du lever med kan ignorera allt och kan verka lite konstiga. Detta beror på att vad du gör, påverkar de andra. Om du har djur, behöver du inte göra detta för specifika djur. När du gör det, ger det ut Frekvensen i din närmaste omgivning, ditt hus, din lägenhet, etc., och det kommer att påverka, naturligtvis, katter, hundar och växter, vad än som lever i samma miljö. Om det finns fler människor som du delar ditt hem med, som en familj eller någon annan, behöver de inte göra detta. De är fortfarande inkluderade och att du gör det kommer att hjälpa deras energi till en Högre nivå. Om du bor i en by eller stad blir effekten att när du gör det, kommer Vibrationen mycket snabbt spridas och hjälpa människor i omgivningen.


Den största effekten av denna stigande Vibration kommer, naturligtvis, att vara i närheten av din hemmiljö, men ju fler som gör det, desto bättre är det att nå den kritiska punkt då alla har, och kommer att ges, den Energifrekvens som vi behöver ha. Som jag sade tidigare, hela Jorden kommer att täckas, också mycket snabbt, inom några timmar.


Om det finns några stavfel eller saker som är grammatiskt fel i detta dokument, ber vi om ursäkt men vi ville mer få ut det här än att ta oss tid att vänta.


Kramar,
Channie

En fortsättning med Avancerat KIT-arbete

Den första delen är för dig själv.

Börja med att sitta ner i ett tyst och avslappnat tillstånd. Låt ditt sinne vara fritt och inte störas av någonting.Andas några gånger för att verkligen koppla av och låt axlarna falla ner en liten bit, även om du vill sittarakt. Blunda och föreställ framför dig en enorm vit sol.  Se den lysa med synliga strålar som kommer ut överallt. Dessa strålar är små och det finns miljoner av dem över ytan. Känn att ditt ansikte, ditt Tredje Öga, ditt Thymus, ditt Hjärtchakra och ditt Solar Plexus nästan vaknar upp av dess sken. Se nu dig själv transporteras in i denna solliknande kvalitén. Stå rak inne i Frekvensen av solen.


Be nu att du blir accepterad, omfamnad och älskad av solen. Använd sedan dessa ord: "Jag söker vägledning. Jag söker kunskap. Jag söker vibrationen för en fortsättning. "


Slappna sedan av ännu mer. Se solen vibrera ut din nya frekvens/ vibration. Hör sedan och ta emot kunskap kanske uttalat utan ord. Det kommer att vara som att något fyller dig med en ny förståelse. Något som du kan praktisera i life. En trygg känsla av att du har ett svar och att du inte behöver oroa dig för din framtid. Ta sedan emot vägledningen från denna solliknande kvalité. Denna vägledning är Ljus och kommer alltid att följa dig var än Ljuset är. Och det går också djupt inom ditt inre och lyser upp ditt inre, celler och atomer med en ny form av Ljus som gör att du går i rätt riktning och gör rätt saker. Vägledningen är mer än en guide eller en beskyddare. Det är hela din kropp som börjar innehålla vägledning.


Be nu igen att bli accepterad, omfamnad och älskad av solen. Den här gången kommer det att finnas en känsla av värme som börjar inom mitten av dig själv, som sprid utåt in i ben och armar. När den når huvudet, finns det en klarhet i ditt sinne och det verkar som du skulle kunna tänka och agera på ett tydligare sätt. Slappna nu av ännu mer. Stig sakta baklänges bort ur solen och se solen bli mindre och mindre tills den är bara en av många stjärnor på himlen. Titta nu ner på dig själv och se att du har blivit Ljus och att du är lysande som en av stjärnorna på himlen. Höj dig sakta till en position inom en konstellation med de andra stjärnorna ovan. Slappna sedan av och stanna i denna känsla så länge du vill.


För närhelst du har tid.


Du kan vara utomhus eller inomhus när du gör detta. Det är en liten meditation där du är i kontakt med Jorden, med allt runt omkring dig och också med din Högre Frekvens. Om utomhus, börja med att se Jorden. Böj dig eller sitt ner och säg: "Här ser jag jorden. Här känner jag Jorden (rör Jorden). Jag vill förbinda mig med Jorden och jag vill hjälpa Henne stiga till sin nya nivå. Acceptera mitt arbete och låt min energi flöda från mig till dig. Hjärta till Hjärta, ansluter vi till varandra och ger."


Sitt ner med slutna ögon. Låt energin i Jorden bäras upp och in i ditt Hjärta. Öppna sedan ögonen, titta upp och tänk, "Himmel till himlen, långt bort till nära, Universum och Skapelse, hör min önskan. Jag önskar få ner frekvensen som behövs runt omkring mig. Frekvensen som behövs för allt och alla. Jag vill bli som ett instrument för Kraften och Vibrationen. Låt frekvensen gå genom mig och in i Jorden. Jag accepterar min roll som detta verktyg för allting."


Slappna av och ta in himlen, så du känner rymden utanför himlen och Universum. Ta kontakt med Skapelsen och bli en del av den. Sakta, rör dig nästan med Skapelsens energi. Ta in Vibrationen och låt den gå genom dig från Kronchakrat och ner (om du sitter ner, låt Rotchakrat arbeta med dig och förankra energin ner i jorden).
Öppna ögonen och rör marken och se dina händer. Låt händerna i tanken glöda nedåt med den nya Frekvensen. Blunda igen och känn att detta Ljus är ännu starkare. Försök att känna energin i händerna flödande och pulserande igenom.


Stig sedan upp till stående. Om du kan, sträck händerna ovanför huvudet och gör sedan en flödande rörelse ner med dem och bli stående med handflatorna nedåt. Tänk, "Härmed manifesterar jag all den energi som jag har tagit ner. Universum och skapelsen har arbetat med mig och genom mig. Låt dem fortsätta detta arbete närhelst och varhelst det behövs."


Detta är slutet på den andra delen.
Om du är inomhus, försök att se och känna saker som om du faktiskt var ute.


För vänner och Djur, även Natur.


Börja med att fråga din vän, djur eller natur om de vill vara en del av detta. Det är lättare, naturligtvis, att be en vän än ett djur. Men du kan nästan känna i ditt hjärta när det är rätt att göra det när det kommer till djur och natur.


När du har gjort den första The Kit och den första delen av detta dokument, är du redo att göra det för andra.


Tänd ett ljus på ett bord framför dig, helst en ljusstake. Be att du kommer att kunna hålla Vibrationen och transportera över den till din vän, djur eller natur. Sedan börjar ceremonin.


Tänk, "Denna ceremoni öppnar härmed upp ......... till en Högre Frekvens/ Vibration. Härmed ber jag att sammanlänka mig med den vita solen och med den Högsta Vibrationen i denna Skapelse. Jag låter mig själv vara ett villigt verktyg för att ta ner och transportera över energier till ........ ".

Blunda och föreställ dig att din vän sitter framför dig på andra sidan av ljusstaken. Med ett djur kan du föreställa dig dem på samma ställe. Och, naturligtvis, om din vän är på besök hos dig nu kan han/hon fysiskt sitta på den delen på andra sidan av det tända ljuset.


Se nu den vita solen ovanför dig och onan det känslan av helheten av Skapelsen. Skapelsens högsta Vibration flödar ner in i denna vita sol. Den vita solens miljontals strålar skiner ut den Högre Vibrationen. Du ska nästan se hur strålarna pulserar eller vibrerar med denna högre Frekvens. Se nu hur strålarna möter ytan på din vän, djur eller natur som du vill arbeta med. Först lyser personen etc., upp som om ett starkt dagsljus lyser på honom/henne. Sedan absorberas Ljuset av dennes kropp och du kan plötsligt se dem nästan strålande ut Ljuset och bli som denna vackra sol.


Säg inom dig själv, "Solsken MEEILLOW Frekvens, låt Kraften av Sann Kraft börja. Låt Frekvensen av Skapelsen stå fri omkring mig. Lys upp min ......... med Kärlek och Kraft. Graciöst omfamna helheten av ......... ".


Gå tillbaka till att se eller föreställa din vän, etc., nu hållandes den Sanna Frekvensen av en ny början. Känn i ditt Hjärtchakra en ny förbindelse mellan er två. Ett där du står med samma Frekvens.

Öppna långsamt ögonen och gör vad du vill.

 

THE KIT: To Reach The Right Frequency for Ourselves and Others

What In The World Has Happened and Has Not Happened On Earth?
Where Do We Stand with The New Earth and Traveling in Space?
What We Can Do To Raise Up To The New Higher Vibration, Change Our World, and Meet The New!

By Channie

The Spiritual evolution and us ascending to a Higher dimension and a New Earth, is something that everyone has been waiting patiently for. The NET classes have spread many very good messages all over the world, doing things that have been amazingly good for Earth and really been helping. The Beyond classes have raised the consciousness here, but very much, also, in the Universe. This has bounced back to Earth and to us, by us raising their consciousness in World 2 and them helping us down here, so that they can get more information actually about The Beyond.

Earth was supposed to meet The New Earth. Humankind and everything existing on this planet, with animals, and plants and everything was supposed to float over to the New. To our new dimension in World 2. We were supposed to become a part of the Universe, as I know it, of Extraterrestrials, Angels and Light Beings. But also you were supposed to get acquainted with them, in the best of ways.

Let us compare this to a birth process where the baby has to press itself out to the free and new; the world outside. Our planet has to go through the same process, pressing itself towards a membrane of a Higher dimension that we were supposed to go up to. The membrane is called a dimensional wall. That wall has to burst open and let us through and then smoothly close itself behind us again so that nothing of World 2 could slip into World 1, but we would go from World 1 up to World 2.

But the membrane didn’t open for us and nothing of what the Extraterrestrials and all the others in the Universe had predicted and counted out from numerous other places (where planets had gone up to Higher dimensions), happened. It didn’t happen. Their predictions were made by calculating billions of other planets, like ours, going to a Higher dimension and what would usually happen in that process. But, in that case, nothing really exactly became what it was supposed to and did what it was supposed to do.

So when our Mother Earth was pressing towards this dimensional wall, She pressed and pressed and the wall buckled around Her. Instead of bursting open, it was like pressing a ball towards a rubber wall. And the dimensional wall became like a pocket around Her, embracing Her and almost closing itself behind Her. There was a very small gap into our old dimension left, but nothing else.

Earth was no longer in the old dimension. Neither was it in the new dimension or inside of the dimensional wall. So there became a screening off energy, a border, where suddenly another kind of dimension appeared. A kind of dimension that has never, ever been existing in this Universe or our Creation. A whole new kind of dimension that wasn’t really good for us.

The important word, in this case, is “screening off.” Because that was what happened in all levels of everything. Everyone started to feel that they were screened off. They were closed off from their real bodies in World 2 or higher. Their real bodies and their Higher Selves and their Higher Selves’ lives were screened off in many ways. Dreams were altered. And the temper and psychological effects were great.

When the psychological part of us is affected, it also affects the body and the cells. These two things also affect the next part of it, our frequency. It started to lower our frequency, our vibration. We had for many, many years battled the energy of becoming something greater than we were. And we have raised our vibration together, hand in hand, with Mother Earth for quite a while. The years 1991, 1993, 1996 were years when we raised our frequency very much. Our vibration was rising with our consciousness and Spirituality. When chakras, auras and an inner vibration in a body have once been raised up to a higher level, it is very destructive for the body to lower its vibration. Cells are decaying and there’s a very great risk in that, for our health.

Right now there haven’t been any landings and many people know about this. Why is this happening right now? The new dimension that I spoke of, (that never had been around before and suddenly was capturing Earth) was quite a beautiful sensation to see. A dotted gold shimmering dimension, but with not so nice effects on Earth. But it wasn’t that dimension that started our process with lowering our frequency. It was other things that happened.

Lately there have been landings occurring. Both Masters and other persons have done several landings on Earth. They have never told us, after these landings, that actually it affected their bodies in a negative way to come down here. If you have someone, as I said before, with a High vibration coming to a place with a lower vibration, that has usually been a possibility for them. Bu, in this case, the frequency is more than just a lower vibration on Earth. It affects their bodies today to land here and it would affect our bodies to go out in Space right now.

When they have come down here and if they come down here, their bodies will start decaying. But they would have a possibility to immediately create a new body for themselves or change that. If we are going with them out in the Universe and then going home, we could have a great problem with our bodies and we could not create a new one down here, ourselves. There are ways that are possible for humans to be able to get out in the Universe, but that is not the first thing to think about.

The important thing we need to think about right now is that our bodies have been decaying because of the vibrations getting lower within them. We need to raise the frequency, not only for ourselves but for everyone and everything on Earth, so that people on Earth would start feeling better, sicknesses will disappear that have occurred now and that have been sort of strange or weird. There are also medical things that haven’t been happening before that have started to be more common. Those kinds of sicknesses and problems will be helped by doing certain things.

What We Can Do About It: The Kit of Things to Do.

There are risks for a human to go out to the Universe and there are risks of being a human on Earth, it seems. So is there a possibility to do anything about this? Well, They were saying that it is a possibility for us to get out in the Universe and to feel better and there is a possibility to live on Earth and also feel better. There are ways that we can help nature and the animals and ourselves. And that is done by a Kit of Things that supposedly should be done by a few people over the world and by them doing these things, they will start a chain reaction, spreading all over the planet and raising our frequency back to what we had before things started to go wrong.

This Kit of things to do is simple. It doesn’t need a lot from the person, to succeed with it.

I am now turning to the people that went to the NET classes, people who have gone to The Beyond classes, and also people who are teachers for Universal White Time Healing, and asking them that if they have time and a moment to do these things. The chain reaction that would spread is from when

you are doing it yourself and 14-17 hours from that moment. The energy will echo out and it will start to help the frequency of people. Of course, it will start first in you and then the surrounding people and then it will travel, further and further, until it gets back to you as a person. That, as I said, will take 14-17 hours.

These are a few of the things that I want you to do if you have a moment. There are five Parts.


First Part

1. Sit down, if possible, with a candle lit in front of you.

2. Think of you as a human sitting on the Earth that has a vibration within its core, within its soil and
within you.

3. Feel the Quality and Energy of that Vibration.

4. Then within your mind, reach out in the Universe.

5. Close your eyes.

6. Imagine yourself traveling out in the Universe in our Blue Creation.

7. Ask, inside of yourself, to truly connect with the Frequency of World 2. It doesn’t matter if you see a planet or if you don’t. It doesn’t matter if you connect with a special part, or not.

8. Just Try to Feel the Energy, the Frequency, the Vibration that exists in this World 2.

9. Try, with your own words to find words to say within yourself, repeatedly, a few times, that means that you want to connect with the Vibration.

10. Then, ask to be a channel for that Vibration.

11. Take it down to your Crown Chakra.

12. Then very slowly push the Frequency and Vibration downwards to the Heart Chakra.

13. Let it rest in the Heart Chakra. Let it turn Clockwise a whole rotation or way around, slowly, in the Heart Chakra.

14. Then slowly push it down. Divide it by the Solar Plexus Chakra and let one part go down into the right leg and let one part go down into the left leg.

15. Let the energy go down within the ground around your feet. Then See Rings occurring around both of your feet, vibrating out that Frequency and spreading out from where you are, leaving your house or where you are staying and reaching out, further and further.


Second Part

For this one, you need 3 stones. You need a Rose Quartz, an Amethyst and a Hematite. It doesn’t matter what size these stones are or what they look like. They can even be included in a ring or a pendant. Those can be laid down on a table.

1. Place the Rose Quartz to the Right.
 
2. Place the Amethyst to the Left.

3. The Hematite is closest to you, like a triangle pointing towards you.

4. Connect with the 3 stones by looking at them and Feeling their Frequency. The Rose Quartz is supposed to be a Frequency connection with your Heart. It represents you and your Heart Chakra. The Amethyst represents the Core Part and Heart of Mother Earth. The Hematite represents the Core Energy of the Universe and its inner Vibration.

5. I want you to take in that Energy of what they represent. Go into a free meditation where you relax and let your mind be free to just hold the Frequency of the stones and what they represent.

Then

6. Come back to that with your thoughts, over and over. Then after being within that and holding that thought,

7. Go into the Hematite Frequency of the Core Quality of the Universe Heart Inner Energy and Feel the Frequency of that one.

8. Compare the Hematite Frequency to the Amethyst Frequency of the Inner Core of Earth. Try to have them match up to the same Quality and the same Vibration. Let yourself be like a scale for their Balance.

9. Then Say, inside of yourself, that you want to Raise the Frequency back to what it was before, letting the humans, the animals and the plants have back their Frequency Vibrations back to the level before it started to fall or lower itself.

10. Ask then to Raise the Vibration even over that Energy level (so that we can actually come out from this benefiting from not only getting back to the Vibration that we had, but to even come higher than that.)

I want you to try to find your own words, also, to explain what you want to do. That you want the cells to react so that their Vibration would start becoming higher and that it will even become higher than it was before, making the cells and the atoms that we are made of even stronger than they were before.

11. In your mind, Think that this will help Earth and the people on Earth, the animals and the plants to get a healthier, stronger life but it also will help us to a Higher Consciousness, Spirituality and life energy towards the fact that we will become Enlightened in a Higher Level and can reach the dimension that we so much need to go into now. In this part, I don’t want you to have a wish for traveling outside of this planet or a wish to go up to The New Earth with the name of those two things being said. That we will do in another part.

Third Part

This next part is also like a meditation but also like a wish or a vision to see yourself with the Higher Vibration and the New possibility for Earth. The possible way for you to be on Earth and feel good, to be on Earth and be able to travel out to the Universe, and to be on Earth and be able to lift Earth and help with the process of Earth getting to the point it needs to be.; to go into a Higher Dimension and to reach the New Earth and merge with its Energies, so we can finally be lifted to this New place of ours.

1.Sit down and relax. Preferably light a candle in front of you.

2.Sit with your mind open and Feel yourself as a human. Try to move yourself a little bit where you are sitting. Move the legs and body and the shoulders and the head a little. Sort of feel that you are sitting and that you have a body.

3.Try to Feel your legs from the knees down to the feet. Feel the energy underneath your feet. Think and See yourself connected with Earth almost like you have cords from underneath your feet to the Core of Earth.

4.Connect with Mother Earth and Her Frequency. Feel that She actually needs a little bit of a boost, in this case, to get to a Higher Vibration.

5. Connect with your Heart Chakra. Feel the Heart Chakra. See it inside of yourself, taking in a Vibration that is Higher from the Universe above, like Rays from above. Small, small, and many, many Rays reaching your Crown Chakra and flowing down to your Heart Chakra

6. When they touch the Heart Chakra, it expands and becomes bigger. Now your Heart Chakra has the right Frequency!

7. Let the small Rays pour down into the legs and down to the feet, so that your whole body is in perfect Frequency and Vibration. You are connected with the Universe with all the Small Rays
coming down from the Universe.

8. Ask to be Connected with the Whole of The Blue Creation and See the Rays even expanding with greater volume, and with even More Small Rays pouring into your Crown Chakra and reaching down to your Heart Chakra.

9. By doing that, you have also embraced other Worlds and Higher Vibrations than even World 2. You will have then included the other Worlds above World 2.

10. Ask inside to Connect with the Two Main Forces in this Creation. The True Original Force and The Created Original Force. The first represents Mother God Energy. The second represents Father God Energy.

11. Embrace these Two Energies in your Heart Chakra and relax.

12. The best is to have your eyes closed the whole time, but especially at this point.

13. Now you want to See the Light within inside of yourself. (The Light of the 2 Divine Beings.)

14. Ask that you are a part of everything needed to Raise the Frequency on Earth, to make it possible for humankind to have the right Frequency to be feeling good, but also to be able to travel out in the Universe, to complete their mission, to complete the classes and things they need to help everyone and everything.

15. Ask to Connect with The New Earth and the possibilities to let it flow closer to us and embrace this Old Earth. Letting us flow over to the New Environment of a Higher dimension, to be embraced and be a part of the New.

You can also continue with things that you want to add yourself, like meeting the ones that you have lost from this planet again on The New Earth or feeling the connections with Extraterrestrials, Angels and Light Beings and the deepest of friendships. And to also connect truly with your Higher Self and understand things with a wider view and greater intelligence and wisdom.


Fourth Part

1. Lay down on your back.

2. Place a Rose Quartz on your Heart Chakra. Place an Amethyst on your Third Eye. Place a Hematite over your head by the Crown Chakra Ray.

3. Relax and close your eyes.

4. Feel the connection with Mother Earth and your own body. The Rose Quartz represents you and your inner Frequency and Vibration. The Amethyst represents Earth and Her Inner Frequency and Vibration. The Hematite represents The Universe and its Inner Vibration.

5. By laying down horizontally and having the stones this way, you are asking within this position, to Balance the Frequency on Earth.

6. I want you to add words with this. The words can be your own words, but there is one word that is very important.

7. Say, “Hereby, I want to connect my body with Earth and the Universe, balancing the Frequency to Perfection. I call upon an Energy, a Quality that is called ENORAH.”

This Energy and Quality is going to help with balancing. It cannot be used until you come to this part of The Kit. But after coming to this part of The Kit, The Enorah Energy will be possible for you to use over and over again, writing the Name or calling upon it to Lift the Vibration for you, Earth and the Universe.

(You see by us lowering our frequency, that had a major effect on Mother Earth and the Universe. Of course you can say that Mother Earth lowered Her frequency together with us. It was no one’s fault. It just happened. But, in this case, we affect our surrounding environment in Space, and, in one way, the bigger picture, the Universe.

By us working with Highering back our Level of Vibration to the right Vibration, we will affect the Universe in a positive way. When our efforts are seen, we will get more help to even do more for us and the planet. The Enorah Frequency is a helping energy. It is a Ray of Frequency from something that reaches into The Beyond. It is a Name, or an energy level that the Universe usually doesn’t connect with.

Sometimes we need to turn to the smallest things and the lowest to help the Highest. In this case, The Enorah Frequency can only be used from this direction and upwards, so the Angels, Light Beings and Extraterrestrials wouldn’t be having the same opportunity to use this to help them to get to the right frequency.

8. Continue this meditation/relaxation, laying down and using your own words of how you want to balance everything, mentioning the Name a little bit, now and then, and feeling how you can Feel that Balance is Occurring.

9. Try to See, Feel, and Be Aware of something really happening. It will be possible to really Feel things within the body by doing this.

(If there is more than one person doing this Kit of Things, it is preferable that you do it together, instead of one person doing it and then the next one, within a family or group. The best is to do it all together. If you are a group who know each other, it is preferred that you do all of it together at a certain time, even if you are not in the same place. But timewise that it would be the same. Especially when you work with this part, it is beneficial to work at the same time.)

Fifth Part

1. Sit down by a table with a candle.
 
2. Put a Rose Quartz in-between the candle and yourself.

3. Sit down, relaxing and looking at the Rose Quartz and its pink color.

4. Connect with the Color of the Rose Quartz.

5. Then Close your eyes.

6. You are now holding the Vibration that is Higher than the one that you had a few hours or days ago, depending upon when you started The Kit. (This means, of course, that you can do this Kit over several hours or over a few days. The best is to do it within a day, with some time in-between each part.)

7. You are also representing the New Higher Vibration. Within this space of being within this Higher Vibration, I want you now to try to Lift other people, animals, plants, etc. to this Higher Form of Vibration.

8. Inside yourself, now Say each individual’s name or the animal’s name or the plant’s location. You can also sit by and hold, a person’s hand. Or you can have a cat or a dog close to you or hold your hand, reaching out for a plant.

9. Ask the Energy of your Higher Vibration to Transport Small Rays from your Heart Chakra to the person’s Heart Chakra. The Rose Quartz in front of you picks up the Ray of the Candle. This is a way to show the representation of the energy shining out.

10. Work with your Heart Chakra shining to the other person’s Heart Chakra. (If you want to, you can have small Rose Quartz pieces that you let represent the person, animal or plant that you want to work with. In that case, those small pieces represent those individual’s, animal’s or plant’s Heart Chakra or energy point. In that case, you place the small Rose Quartz pieces around your bigger Rose Quartz piece. Then as you Connect with the person in your mind, with your Heart Chakra shining to their Heart Chakra, look down at the small Rose Quartz piece representing them. Then in your mind, See a Shining Ray from your Rose Quartz in the middle to their little piece surrounding yours.)

11. When you have connected, Relax. Then Open yourself towards the Universe, letting your Crown Chakra be wide open for Taking in the Higher Vibration of The Universe.

12. Then once again, Feel your Crown Chakra and open yourself even further away and in a bigger way towards the Blue Creation.

13. Ask to have the Frequency and Vibration coming down of the Full Potential of what the Blue Creation represents.

14. Then take that Quality into your Heart Chakra.

15. Say, “I want to transport the Frequency that the person,( animal or plant) you are thinking of, can take.” (You can also then repeat the work again, once again, mentioning a person, an animal or the location of a plant, etc.)

16. You are then shining out a very High Vibration being like a Tool for that Energy without picking up too much of it yourself, actually. So, at the very end of this part, concentrate on giving yourself the Energy. Let the Frequency from the Crown Chakra go down from the Heart Chakra to the Solar Plexus. Focus on keeping the High Frequency Vibration of The All, within the Solar Plexus.

17. Continue until you See a very Bright Light shining up the Solar Plexus. It can be said that we cannot take in too much. We cannot overdo it or destroy anything. We will pick up what we need. And because different people on Earth have gone to different levels of Spiritual growth, it needs to be taken down even more than we normally maybe have had as a Vibration or would have reached by now. We will help people who have gone further than we have, and people who have not gone as far as we have gone.

By going up to a Higher Vibration than our own and by reaching out to the Whole Blue Creation, we can help the ones and the things around us that need the Higher Frequency that we maybe couldn’t really reach right now. We will not take in things that could damage ourselves or be too much or too strong for us. But it needs to be said that we will feel/have an effect from this, and animals also and even plants. But do not worry; it is nothing that is dangerous. And the weird effect is only for one day. After that one day, you will be feeling stronger, more vibrant and healthier.

You may also put this out on your homepage if you have a website.

I hope that this message will reach as many as possible.

End Part

This information could be sent to anyone that you want to share this with. The more that are sharing The Kit, as They call it, it is going to help in highering the frequency of this planet and making it possible, in a quicker and smoother way, to become perfect.

People will have one day when they feel totally weird and the animals who live with you may ignore everything and may act a little strange. This is because what you do, affects the other ones. If you have animals, you don’t need to do this for specific animals. When you do it, it gives out the frequency within your closest environment, your house, your apartment, etc., and it will affect, of course, cats, dogs, and plants, whatever is living in the same environment. If there are more people that you share your home with, like a family or someone else, they don’t need to be doing this. They are still included and you doing it will be helping their energy to a higher level. If you live in a village or town the effect will be that your doing it will very quickly spread the vibration and help people in the surroundings.

The greatest effect of this rising Vibration will be, of course, in the closeness of your home environment, but the more people that are doing it, the better it is to reach the critical point when everyone has, and will be given, the Energy Frequency that we need to have. As I said before, the whole Earth will be covered, also very quickly, within hours.

If there are any misspellings or things that are grammatically wrong in this document, we apologize but we more wanted to get this out than to take the time to wait.

Hugs,
Channie

A Continuation with Advanced Kit Work
By Channie

First of all I want to say that I am very pleased with everyone’s fantastic work effort for Earth and humanity. The frequency and vibration of people, animals and nature has been very helpful for everything and everyone. I, myself, have worked quite a bit with the first Kit, but also with this more advanced part that allowed me to grow beyond what I was in frequency. This Kit also allowed me to work with my friends and animals to raise their frequency and help them. The middle part of this Kit is something to be worked with whenever you feel like you have a moment over for yourself and for our Spiritual Evolution.

If you have already done the First Kit, this one will be an easier way to continue to upgrade yourself, your friends and animals and nature. For this one, there is no critical mass number of people that has to be reached. There is for The Kit, but not for the Continuation. Please continue to share The Kit with people since the critical mass number has not yet been reached. Also, you can feel free to do The Kit and The Continuation as much as you want to.

Big Hugs,
Channie

The First Part is for Yourself

Start with sitting down in a quiet and relaxed state. Let your mind be free and not disturbed by anything. Breathe a few times to really relax and let your shoulders fall down a little bit, even though you want to sit straight. Close your eyes and imagine in front of you an enormous white sun. Seeing it shine with visible rays coming out everywhere. These rays are small and there are millions of them over the surface. Feel that your face, your Third Eye, your Thymus, your Heart chakra and your solar plexus almost wake up by its shine. Now see yourself being transported into this sunlike quality. Stand tall within the frequency of the sun.

Now ask that you will be accepted, embraced, and loved by the sun. Then use these words: “I seek guidance. I seek knowledge. I seek the vibration for a continuation.”

Then relax even more. See the sun vibrate out your new frequency/vibration. Then hear and receive a knowledge maybe spoken without words. It will be like something fills you with a new understanding. Something that you could practice in life. A secured feeling that you have an answer and that you don’t need to worry about your future. Then receive the guidance of this sunlike quality. The guidance is Light and will always follow you wherever Light is. But it also goes deep within inside of you and lightens up your inside cells and atoms with a new form of Light that will make you turn the right way and do the right things. The guidance is more than one guide or one guardian. It is your whole body starting to contain guidance.

Now ask again to be accepted, embraced and loved by the sun. This time there will be a feeling of warmth starting within the middle of yourself, spreading outwards into your legs and arms. When reaching the head, there is a clarity within your mind and it seems like you could think and act in a clearer way. Now relax even more. Step slowly backwards out of the sun and see the sun become smaller and smaller until it is just one of many stars in the sky. Now look down onto yourself seeing that you have become Light and that you are shining like one of the stars in the sky. Slowly rise to a position within a constellation with the other stars above. Then relax and stay in this feeling for as long as you want to.

For Whenever You Have Time

You can be outside or inside when you do this. It is a little meditation where you connect with Earth and with everything around you but also your higher frequency. If outside, start with seeing the Earth. Bend or sit down and say, “Here I see Earth. Here I feel Earth (touch the Earth). I want to bond with Earth and I want to help Her rise to Her new level. Accept my work and let my energy flow from myself to You. Heart to Heart, we connect and give.”

Sit down and with closed eyes. Let the energy of Earth be carried up and into your Heart. Then open your eyesand look up and think, “Sky to sky, far away to close, universe and Creation, hear my wish. I wish to bring down the frequency needed around me. The frequency needed for everything and everyone. I want to become like an instrument for the Force and Vibration. Let the frequency go through me and into the soil. I accept my role as this tool for everything.”

Relax and take in the sky, feeling the space outside of the sky and the universe. Connect with the Creation and become a part of it. Slowly almost move with the Creation’s energy. Take in the vibration and let it through you from the Crown chakra and down (if you are sitting down, let the base chakra work with you and anchor the energy into the ground). Open your eyes and touch the ground and see your hands. Let the hands in your mind glow downwards with the new frequency. Close your eyes again and feel that that Light is even stronger. Try to feel the energy in the hands flowing and pulsating through.

Then rise up to a standing position. If you can, stretch your hands above your head and then make a flowing motion down with them and let yourself be standing with palms down. Think, “Hereby, I manifest all of the energies that I have taken down. The Universe and the Creation have worked with me and through me. Let them continue this work whenever and wherever it is needed.”

This is the end of the second part.

If you are inside, try to see and feel things as if you were actually outside.

For Friends and Animals, also Nature

Start with asking your friend, animal or nature if they want to be a part of this. It is easier, of course, to ask a friend than an animal. But you could almost feel in your heart when it is right to do it when it comes to animals and nature.

When you have done the First Kit and the first part of this document, you are ready to do it for others.

Light a candle on a table in front of you, preferably a candlestick. Ask that you will be able to hold the vibration and transport it over to your friend, animal or nature. Then, the ceremony begins.

Think, “This ceremony will hereby open up…. To a higher frequency/vibration. Hereby, I ask to connect myself with the white sun and with the highest vibration in this Creation. I let myself be a willing tool to take down and transport over energies to …….”.

Close your eyes and imagine your friend sitting in front of you on the other side of the candle. With an animal you could put them in the same place. And, of course, if your friend is visiting they can physically sit on that part on the other side of the candle.

Now see the white sun above you and above that the feeling of the wholeness of the Creation. The Creation’s highest vibration flows down into this white sun. The white sun’s millions of rays shine out the higher vibration. You want to almost see the rays pulsating or vibrating with this higher frequency. Now see how the rays meet the surface of your friend, animal or nature that you want to work with. First the person, etc., becomes lightened up like it was a bright daylight shining on them. Then the Light becomes absorbed by their body and you can suddenly see them almost shining out the Light and becoming like this beautiful sun.

Say inside of yourself, “Sunshine MEEILLOW frequency, let the Force of True Force begin. Let the frequency of Creation stand free around me. Light up my…. with Love and Force. Gracefully embrace the totality of ….

Go back to looking or imagining your friend, etc., now holding the True Frequency of a new beginning. Feel in your Heart chakra a new connection between the two of you. One where you stand with the same frequency. Slowly open your eyes and do whatever you want to.


 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me