Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KITNOTE! English text in blue below the Swedish text
.


TIPS!
För att få någon behållning av detta Nyhetsbrev rekommenderar jag dig
att gå någon av de kurser som finns tillgängliga. De ger dig också möjlighet att hjälpa till inför övergången till Den Nya Jorden.

Texter på Svenska och Engelska, skrivna av Channie West.


Februari 2009

Äntligen ett brev! Äntligen lite information! Men om en vecka känns det, som alltför länge emellan informationer igen. Ja, sådant är livet på Jorden. Okunskap om läget föder misstro, och borttappade hopp regnar tätt. Det finns en stor osäkerhet i världen just nu, och en ännu större i den andliga världen. Själv har jag i denna tid tålmodigt väntat, och väntat, och väntat, och väntat… Precis som ni. Frågan som även ekat inom mig har varit: ”Händer det aldrig något!”.

Jovisst händer det något, och det hela tiden. Allt går framåt, även vi och Jorden. ”Det märks då inte.”, muttrar någon. ”Vi skulle ju förändras, jag har inte märkt något.”, gnäller en annan. Och så det där med flygningarna. ”Var är de?”, undrar en tredje.

Man kan inte säga lugn, lugn, lugn… Man måste till sist förklara. Ge mer ingående information och kanske även hopp. Det bästa är förstås att mötas ansikte mot ansikte, tala om och låta folk få fråga. Vi här i Sverige har fördelen av att vi faktiskt kan mötas om vi vill, och det är delvis min tanke inför 2009. Men för er som inte har lust att åka långt inom Sverige för att mötas, samt för alla de andra i världen, som inte kan mötas just i här, vill jag presentera ett brev med den information jag har i nuläget.

Det finns många av er som satsat stort, utbildat och utvecklat er riktigt långt inom andligheten i väntan på det stora: Den Andliga Evolutionen och gemensamma uppgången till Den Nya Jorden. En del av er har nu börjat tvivla på allting, eftersom väntan varit så lång. Ni har kanske tappat hoppet och ser inte längre alla fördelar med det ni redan åstadkommit, det ni så duktigt strävat efter, och faktiskt har uppnått. Eftersom ingen information kommit ut kan ni inte riktigt förstå hur viktigt era andliga steg och höjandet av er frekvens varit, och är, för Allting. Ni kan troligen inte se, eller veta, hur mycket ni vunnit, och vinner, av fördelar genom er andliga utveckling, samt de kurser ni gått. Man skall dock aldrig bortse från hur mycket detta betyder för er på alla nivåer, för era Högre Jag, men även för andra och Allting. Det ni  åstadkommit via kurser och andlig utveckling är enormt viktigt idag och för evigt.

Kanske står eller faller allting med dig, och vad du gör just nu!

Ni har en enorm betydelse och er frekvens, vibration, är helt unik och ytterst behövd. Även om ert mod och hopp har sinat, ert hjärta slutat slå för sakens skull. Det som en gång kändes så viktig och av högst intressant förlorat sin glans, så misströsta ändå inte. Vi är på väg uppåt! Allihopa!

Det har bara varit, en för många, minst sagt, dramatisk uppförsbacke i livet. Något som påverkat oss alla både fysiskt och psykiskt, men även emotionellt. Nästan alla människor känner sig, eller upplever att de är, avskärmade. Avskärmade från drömmar, inspiration, nya idéer, andligheten eller sina Högre Jag. En del känner tydligt avskärmningen från vardagen i sina Värld 2 liv. Detta påfrestar, som sagt, psyket och den emotionella hälsan. En slags likgiltig trötthet och ohälsa sprider sig över Jorden. Bristen på en högre form av dimensionell energi har fallit bort, på grund av att det inte förekommit några fysiska utomjordiska landningar på länge. Även känslan av kontakt, med något högre, via  drömmar etc. har fallit bort, och det med många procentenheter. Även folk som i vanliga fall inte minns sina Värld 2-kroppar eller fulla liv där, eller de som inte har någon som helst aning eller vetskap om andra världar, lider av att de inte inspireras uppifrån, i sitt vardagliga liv på Jorden.¨Det har inte varit så mycket av ny tänkande och nya idéer eller kreativitet. Vardagliga problem har varit svårknäckta. Det har varit trögt när inspirerande nyheter har uteblivit.

Så hur är det då med landningarna? Sedan i juli 2006 har alla fysiska utomjordiska landningar upphört. De som förut brukade ta med sig folk ut i Universum. Dock har man fortfarande sett farkoster, dimensionsskepp från Den Nya Jorden, och andra lågdimensionella världar inom Värld 2. Men det har det inte varit något fysiskt på gång, i alla fall inte från den snälla sidan.

Efter år av problem, omkring Jorden och Den Nya Jorden. Bland annat med en ej uppsprickande dimensionsvägg och en dålig, märklig, omgärdande jordisk dimension, samt icke effektiva, ej funktionsdugliga eller konstant ändrande sig sexpunktssystem med mera, verkade nu allting klarna något.

På hösten 2008 började utomjordingarna att experimentera med nya tillvägagångssätt, för att säkert kunna landa igen. Allt för att kunna ge Jorden den dimensionsenergi den behöver, men även kunna ta med människor upp och ut igen.  Under de gångna åren har Moder Jord och allting på Jorden, inte bara mänskligheten, lidit av bristen på högre dimensionell energi. Detta har påverkat allting i naturen: från vädret till den mänskliga fysiken och det psykiska välbefinnandet. Med möjligheten till nya landningar kommer ett hopp om bättring.

Utomjordingarna hade forskat fram ett sätt att ändra på någonting i människans partikelfysik, och där lägga in energi. På detta nya sätt skulle människor åter kunna fara ut i Universum, utan risk. Eftersom Jorden inte funnit sin väg över till Den Nya Jorden, vid rätt tidpunkt, hade det  funnits en risk för molekylärt sönderfall, om vi rest ut under till exempel 2007. Något som hyschats ner.

På hösten 2008 utsåg utomjordingarna en testgrupp av tre människor som fick åka ut i  Universum. Utomjordingarna lade innan avfärden in energi på deras partikelnivå, på tre olika sätt, ett per individ. Två av försökspersonerna sa efteråt att: ”Om ni någonsin behöver hjälp igen, så vill jag inte vara med.” Den tredje personen tyckte att det var rätt så okej. En till, ny försöksperson, utsågs då, och utomjordingarna modifierade kunskapen från det tidigare försöket, och testade igen. Denna person var även den positiv till känslan och allting runt resan. Tre till, återigen nya försökspersoner, utsågs då. Men utomjordingarna ändrade sig i sista stund, och skickade endast iväg en av dem. Denna gång hade de ännu bättre förbättrat tekniken för personens välbefinnande före, under och efter färd ut i Universum. Även denna gång var personen positiv till allting.

Man beslöt då, att en ännu större grupp skulle utses. Jag tror det var 18 stycken, men sedan tog bara rykten vid. Jag hörde inte något mer. Men trots det såg ändå allting ljusare ut under hösten 2008. Ljusare, vad det gällde utsikten för möjliga landningar.

I december 2008 började utomjordingarna att föra tillbaka de sina till Jorden. Det vill säga, de utomjordingar som på sluttampen, i tysthet och mycket kvickt evakuerades ut, innan alla landningar slutade helt och hållet. Dessa utomjordingar hade hållit till i de säkra husen, överallt på Jorden. (Hus som utomjordingarna äger.) Och nu börjar alltså dessa utomjordingar att komma tillbaka igen. Inte in via landningar, utan på annat sätt, i alla fall vad jag vet. Det är dessa utomjordingar som bär det högsta ansvaret för den utomjordiska verksamheten på Jorden. De förser kontakt- och länkpersoner världen över med till exempel landningstider och ny universell information. De lämnar även ut och sprider högre andliga kunskaper, nya idéer eller brillianta miljömässigt goda uppfinningar med mera. Nu kom alla dessa utomjordingar tillbaka, världen över, och ett nytt hopp började gro i kontakt- och länkpersonernas hjärtan. Snart!, tänkte vi allihopa.

När utomjordingarna i stor skala började kom tillbaka till sina safehouses, de säkra husen, blev många av oss förvånade, inte minst de som brukade arbeta där. Ingen var längre välkommen dit in (av oss kontakt- och länkpersoner, med flera). Inte ens den jordiska servicepersonalen, som sagt, det var de som alltid brukade hjälpa till där. Ingen var välkommen. Så något stort måste vara på gång, resonerade vi, eftersom de så tydligt visade att vi inte var välkomna längre. Utomjordingarna därinne ville verkligen vara ifred från allt och alla. Kanske var det för att vi människor är så nyfikna, speciellt vi kontakt- och länkpersoner, som de gjorde så. Annars hade vi snabbt och effektivt, via vårt kontaktnät, spridit ut alla nyheter och kanske även hemligheter.

Saker och ting måste nog börja snart, sa vi allihopa, när vi ändå såg husen fyllas med utomjordingar.

Anledningen till att man väntat så här länge, är för att man vill börja landa i större skala på en gång. Därför måste förstås allting vara klart in i minsta detalj. Det är viktigt att sexpunktssystemens energi är okej, vilket de numera är. Men allt annat omkring resandet måste också fungera perfekt, speciellt nu när vi människor behöver hjälp, på partikelnivå, före vår avfärd ut i Universums rymd.

När utomjordingarna väl börjar landa igen, kommer det säkert först att bli en viss form panik. Alla vill ju ut på en gång! Det finns otroligt många kontakt- och länkpersoner världen över och dessutom deras vänner och vänners, vänners, vänner. Sedan är det absolut nödvändigt att få igång utbildningarna som alla väntar på. Det finns ju många Kurs 5-elever och NET 10- deltagare, och även dessa vill ju förstås ut snabbt.

Så utomjordingarna vill vara säkra på att de har personal för alla dessa landningar och partikel energi grejen, samt personer för att kunna ta emot alla människor på bästa sätt. Så därför har utomjordingarna väntat. Man ville först göra det möjligt att göra, det som de kallar för ”swing around´s”. Detta betyder att en person kan åka ut ett par timmar, från en speciell plats och med en specifik landningstid, för att sedan åka hem till Jorden ett tag. Och sedan återigen färdas ut, lite senare samma dag. Personen måste själv lifta, eller fixa skjuts, med andra utomjordingar och farkoster, för resten av sin dag och sina övriga resor. Resor där de kanhända tar med fler av sin jordiska vänner, för egen vidare utbildningar etc. De nya färderna, och återfärderna, planläggs alltså helt av personen själv. Denna kan därmed välja en lägligare, bekvämare, mer lokalt beläget, specifikt uppaktiverat sexpunktssystem, för sin avfärd från Jorden. Detta minskar trycket på utomjordingarna i de säkra husen, då de bara behöver ange en tid, för en avfärd. Ändå måste det naturligtvis finnas folk på ”andra sidan”, som kan utföra alla de nödvändiga starterna och landningarna för oss. I Sverige, liksom i övriga världen, finns det på många ställen som går att använda för färder, sexpunktssystem, stora eller små portar av energi som passar bra. Men ännu så länge kommer allting, fortfarande att ske i smyg. Vi lämnar inte busken vi smugit i ännu.

Nu, i början 2009, känns det som om allt är mycket nära. Men vi har alla, numera, lärt oss att inte hoppas för mycket, och inte heller säga för mycket. Jag vill inte ge falska förhoppningar, men  det hindrar mig inte från att just hoppas. Tänk på att, trots att det kan kännas tungt och osäkert för många nu, så är vi med om den mest spännande tiden i hela världshistorien. Men egentligen är ju allt så mycket större än bara detta, här och just nu. Universum, ja, hela Skapelsen, är på  väg uppåt i frekvens som aldrig förr. Allting och Alla, i samtliga skapelser överallt, även de utanför våran Skapelse, gör detsamma. De är på väg upp mot något högre. Själva är vi på väg, inte bara mot vår fantastiska framtid på Nya Jorden, utan mot något mycket, mycket, mycket mer och högre än bara så. Vi är på väg tillbaka, till våra högsta ursprung av totalitet, ljus och gemenskap i helig kärlek. Något större än det kan vi bara inte vara med om, under någon livstid, och det händer just nu och för oss Alla. Hur stort är inte det!

Och när man talar om något så stort, ja, då spelar inte längre dagar, månader eller år av väntan någon roll. Men minns en sak, nu handlar det inte om år längre. Dessutom har faktiskt de flesta av alla de där månaderna också passerat förbi och ligger nu bakom oss. Så vad har vi kvar… Förändringens tid är verkligen nära, och kanske sker allt just precis nu. Vem vet…

Jag känner mig i alla fall trygg, i dessa förändringarnas tider, då jag vet hur mycket många av er redan, andligen, har utvecklats och växt. Kanske är det till och med bra, att inget hänt ännu. För som det är nu är, så är både min, och er, utgångspunkt så mycket bättre, än vad den var för några år sedan. Det blir så mycket lättare för oss alla, samt de vi vill hjälpa lite senare, med de kunskaper som vi alla hunnit ta till oss under vår väntan. Jag kan inte annat än känna mig stolt över er. Jag antar att jag är lite av en hönsmamma, när jag säger så. Men många av er har kommit så långt, sedan jag mötte er, eller blev medveten om er existens, genom andras arbete, i anslutning till mitt eget.

Jag hoppas på 2009 som vårt stora år av total förändring. Det är bland annat vad jag vill gå ut och prata om, varhelst min röst kan höras, eller mina ord skrivas ned.

Detta var något annat matnyttigt jag skrev, som jag också vill delge er.

”Procent. Hur många procent fysisk är du? Svaret är naturligtvis 100 %. Vi i Värld 1 är ju 100 % fysiskt reella. Värld 2 däremot, är ett helt annat medvetandeplan, kort sagt, de vet mer än vi om de fundamentala krafter som verkar och andra viktiga, avgörande saker om hur alla och allting hålls samman i Universum, och Skapelsen. I deras värld är de naturligtvis 100 % fysiskt reella. Om de däremot kommer på besök hit till Jorden, vilket är en lägre dimension än deras verklighet, frekvens och vibration, så kan man hårdra det hela med att säga att de, för oss, faktiskt bara är mellan 80 till 96 % fysiskt närvarande.

Men varför har de den, ovan nämnda procentnivå en sådan vidd, mellan den lägsta och högsta procentsatsen? Jo, för att det i Universum, och i Skapelsen, finns så enormt många, helt olika sorters varelser och väsen. Så, låt oss ta ett exempel, med en planets utomjordingar, på jordiskt besök. De framträder just dessa alltid fysiskt, med 86 %, här varenda gång de är här. En annan planets utomjordingar, som kommer på besök till Jorden, framträder troligen med en helt annan procentsats.

Jordens frekvens har på den senaste tiden varit på väg nedåt. Därmed kan inte utomjordingen som framträder med 86 %-ig fysisk närvaro, på Jorden, längre ha upprätthålla sina 86 %. De måste därför ändra om sin frekvens, på partikelnivå, och det har man nu gjort för att anpassa sig, och ställa om sig till vår nya ännu lägre nivå.  Det finns dock en del utomjordingar i spännvidden av de där 80 till 96 %-en som inte längre kan åka till Jorden. Det blir för smärtsamt för dem att gå ner sig, till den lägre dimensionsnivå och frekvens som råder här.  En del av våra problem har hjälpt till med Kiten, givna på engelska, som mailades ut tidigare (THE KIT). Detta har nu haft en viss framgång. Under slutet av december 2008 och början av januari 2009 förbättrades dock villkoren avsevärt för dem, och givetvis mest för oss.

Vad som kan tilläggas är att, vi som människor, alltid kommer att uppfatta utomjordingar med en procentsats mellan 80 till 96 % som 100 % fysiskt närvarande. Vi kan inte se eller känna de  där missade procenten, upp till det vi kallar 100%. Men de kan, åt andra hållet, känna detta när det gäller oss. De uppfattar oss som tyngre än 100%. Om utomjordingar önskar, och vill, så kan de, tack vare sina ändlösa möjligheter, ställa om och in sig så att vi uppfattar dem som ännu mer fysiska, så att de når vår 100 %-iga nivå. Ja, de kan ändra om sig, vilket är obekvämt, men inte omöjligt.”

Vänliga hälsningar

Channie

TIP!
To get any benefit from this newsletter, I recommend you to take any of the classes that are available.They also give you the opportunity to assist in the transition to the New Earth.

 

Latest Earth/New Earth Update

2/09

Finally, a letter. Finally, some information. But in one week, it will feel like it is too long between informations again. But that is life on Earth. Not knowing gives birth to misbeliefs. And lost hope is raining down on us. There is a big uncertainty in the world and an even bigger one in the Spiritual world. I, myself, have been waiting patiently, waiting, waiting, and waiting…exactly like you have. And one question has been echoing in my mind: “Doesn’t something happen soon?”

 

Of course, things happen all the time. Everything is moving forward. And then someone is probably saying, “Well, that doesn’t really say anything.” And then someone else says, “We were supposed to change and I haven’t noticed any change.” “And what about flying out in Space? Where are they?” a third one is asking,

 

I can’t only tell you to be patient, patient, patient. Finally it has to be explained for you, in a more thorough and deeper way, by giving more information and some hope. The best would be, of course, to meet people, face to face, and be able to talk and ask questions. We, who live in Sweden, have the advantage that we could actually meet and that is partly my thought. But for those who do not feel like meeting or cannot do it, or to those in the world who cannot meet in Sweden, I want to present a letter with some information about the things that are happening right now.

 

There are many of you who greatly have made a lot of effort to evolve and you have gone really far in Spirituality while you have been waiting for the Spiritual evolution and our going up to the New Earth. But some have started to doubt and question everything because the waiting has been so long. You have lost your hope and you no longer see all the benefits of what you have already accomplished. Because there hasn’t been any information coming out, it could be difficult to understand how important your Spiritual steps are and have been. And your way of raising yourself into a higher frequency; how important that has been, and is, for everything. People cannot really see and know how much they gain and win by the opportunities and benefits that they have, by their Spiritual growth through educations and so on. But you should never discard how big the benefits are for you and for your Higher Selves and also for others. What you have accomplished through the classes and your education is of great importance, today and forever.

 

Maybe everything stands and falls with what you do…

 

You have a great importance and your frequency and vibration are unique, even if your courage and hope have been lost. Even if your heart has stopped beating for the things that you so much stood for and what felt so important and what was the highest priority before, isn’t feeling as important right now. Don’t give up! We are on the way to something Higher and bigger and we are on the way.

 

For very many it has only been, at the least to say, a dramatic and difficult route that the road of life has taken as it progressed upwards. That has affected us, both physically and psychologically, but also emotionally. Almost all of the humans have felt that they have been screened off from  dreams, inspiration, new ideas, Spirituality, and their Higher Selves. But even from their daily lives in World 2. This is what has affected us psychologically and emotionally. There has been a kind of tiredness and ill health spreading over Earth. There has been a lack of the higher form of dimensional energies that disappeared because there weren’t any physical extraterrestrial landings. But even the contact with something Higher through dreams, etc., has fallen away in a big percentage. Even for the people who don’t remember their World 2 bodies and their full lives there,      or people who don’t have a clue about other worlds, even those are suffering because they are not inspired by these higher qualities in their daily lives on Earth. There haven’t been so many new ideas and creativity and inspiring new things. Many daily problems have been hard to crack.

 

So how is it going with the landings?

Since July, 2006 they stopped with the physical landings that could take people out in the Universe. Even though we can see dimensional ships coming from the New Earth and from low dimensional worlds within World 2, there hasn’t been anything physical going on.

 

After a few years of problems around Earth and the New Earth with the dimensional wall that didn’t want to open up and the surrounding not-so-good dimension around Earth, and with in-active and changing 6-point systems and much more, it now seems that everything is clearing up a bit.

 

During the autumn 2008, the Extraterrestrials started to experiment with the possibility, in a safe way, to land again. To give Earth the dimensional energy it needs but also to be able to pick up people again for going out in Space. During the past years, Mother Earth and everything on Earth, not only humanity, has been feeling the lack of higher dimensional energies. This has affected everything in nature, in weather, to the human physics and psychological way of being. But with new landings, the hope comes with everything becoming much, much better again.

 

The Extraterrestrials have researched and gotten a way that they could change something in the particle physics of humanity, and put in energy between the particles. In that way it could be possible for humans to go in Space without any risks. Before that, there had been a risk of a molecular degradation because Earth had not gone on its journey to become the New Earth at the right time.

 

During autumn 2008, the Extraterrestrials had a test group of three people who were supposed to go out in the Universe. The Extraterrestrials had three different kinds of ways to put in energy on the particle level, before they started the travel. Two of the people said, afterwards, “If you need any more help, I don’t want to be there in that test.” The third person said that it was pretty okay. Then one more test person was selected and the Extraterrestrials modified their ways and tested again. This person was positive for the emotion and everything around the travel. Then three new people were selected, but then the Extraterrestrials changed their minds and only sent out one of them. This time they had made the techniques even better for the person’s well-being before, during and after their travels out in Space. And this time the person was positive with everything.

 

Then they were going to select a bigger group of people; I think it was eighteen. But since then it has only been rumors of what really happened. I never heard anything more about it. But even though we haven’t heard more about that, the autumn 2008 seemed pretty good and it seemed to be a higher possibility for landings pretty soon.

 

In December 2008, the Extraterrestrials started to bring back their own kind to Earth. In the end of everything, the Extraterrestrials had very quietly and very quickly evacuated out everyone they had on Earth, before the landings stopped. These Extraterrestrials had been in the safe houses all over the world and in houses that the Extraterrestrials own. And now they have started to bring them back to Earth; this time not through landings, but in other ways, as I was told. These Extraterrestrials have the highest responsibility for the Extraterrestrial activities on Earth. These Extraterrestrials give the contact and link people all over the world their landing times and the New Universal information. They also give out and spread Higher Spiritual knowledges, new ideas, brilliant environmentally good inventions, etc. Now they are coming back and hope starts to grow within the hearts of contact people and link people. Soon, we were thinking, soon, we were thinking…all of us.

 

So when these Extraterrestrials came back to the safe houses, there were many of us who got a little bit perplexed or baffled. Among those were the people who used to work there, because no one, (meaning contact and link people), was welcomed into the safe houses any more. Not even the Earthly service people who help with everything were welcomed in. So it was understood that something very big was planned there, in those houses, and they wanted to be alone from everything and everyone. Maybe because we humans are so curious, especially contact people and link people. Otherwise we would have quickly and effectively, through our network of contact, spread out all the news and even some secrets maybe.

 

What we can say is that soon everything has to start, we all said, when we saw the houses filling up with Extraterrestrials.

 

But why have they been waiting so long? There are many people who have asked that. Well, one of the reasons is that they want to be able to start landing on a bigger scale, and all at once. And then everything has to be totally clear in the smallest of details. It is important that the 6-point systems’ energy is okay, (which it is now) and everything else around the traveling is working perfectly, especially now when people need help on a particle level before they are traveling out in the Universe.

 

When the Extraterrestrials start to land again it will be a little bit of a panic. Everyone wants to get out immediately!  There are very many contact and link people the world over, and they have their friends and they have friends and friends and friends. And then it is absolutely important that all the educations are started as soon as possible. And there are many students for Universal White Time Healing Level 5 classes and many NET 10 participants who also, of course, want to get out.

 

So the Extraterrestrials want to be sure that they have personnel for all those landings and the particle energy thing, and persons who can greet all of those humans in the best of ways.  So that is why they have waited. They want it to be possible to do what they call “swing arounds.” This means that a person can be going out for a few hours, from a special place with a specific landing time and then go home to Earth again, for a while, and then go out again, the same day, a little bit later. The persons themselves must then catch a ride with other Extraterrestrials and ships for the rest of the day and for their other journeys. Journeys that maybe have the thought or intention to be for Earthly friends or for their own education.  The new travels, back and forward, are scheduled by the persons themselves. This is so it could be from a better place, closer to home or on a specifically activated 6-point system. This lowers the pressure on the Extraterrestrials in the safe houses because they would only need to give one time for departure, although it has to be that there are people “on the other side” that can do all the startings and landings. In Sweden and in the world there are many places with 6-point systems and big and small portals of energy that are possible to use for departures. Butm to start with, all of these landings are going to be happening undercover and not totally showing.

 

Now in the beginning of 2009, it feels like everything is getting much closer. But we have, all of us, by now learned to not hope too much and not say too much. I don’t want to give you false hope, but that doesn’t stop me from really hoping. Be aware that even though things feel heavy and insecure for many now, we are going through the most exciting time in the world’s whole history. But things are really much bigger than that and here and just now. The Universe, yes, the whole Creation is on its way upwards in frequency like never before. Everything and everyone in all the Creations everywhere, outside of our own Creation, are doing the same. They are on the way to something Higher. We, ourselves, are also on the way. Not only to a fantastic future on the New Earth, but to something much, much, much more and Higher than only that. We are on our way back to our Highest Origin of Totality, Light, and Togetherness in Holy Love. Anything bigger than that is not possible to go through in any lifetime and it is happening right now and for every one of us. That is big!

 

If we are talking about something that big, well, then it doesn’t matter about days, months or years that pass by as we wait. But remember one thing, now it is not about years any longer. And most of those months have also passed us and are behind us. So what is left is…

 

The time for changing is really close. And  maybe it is beginning right now. Who knows….

 

I feel, in myself, very secure in this time of changing when I know how much many of you, spiritually, have accomplished and how you have grown. Maybe it is even good that nothing has happened yet, because now, as it is, both, for me and you, our starting points are so much better than what it was a few years ago. It will be so much easier for everyone including the people we are supposed to help a little bit later, when we have the Knowledge that we have taken in during our waiting. I can’t help it but I feel proud for all of you. I feel a little bit like a mother hen when I am saying that. But many of you have really gone really far since I met you or since I became aware of your existence through others’ work in connection with my own.

 

I hope that 2009 will be the big year of Total Change. That is what I want to go out with and talk about. And I am talking about it in the freedom that I also want to talk about it wherever my voice can be heard or my words can be written down.

 

Below is Something you can reflect on.

 

How many percent physically, are you?

The answer is, of course, 100%. We, in World 1, are 100% physically real. World 2 is a different consciousness level. In short, saying that means they know more than we do about fundamental forces and other important things about how everyone and everything is held together in the Universe and in the Creation. In their world, of course, everything is 100% physically real. But if they are coming to visit us on Earth, which is a lower dimension than their own, frequency wise and vibration wise, then you could put everything to a point where you could actually say that they are between 80-96% physically there, when they meet us here on Earth.

 

Why is there such a wide range of percentage level from the lowest to the highest point? Well, in the Universe and Blue Creation there are, of course, many different kinds of beings and races of Extraterrestrials and different other beings. So a certain planet’s Extraterrestrials on an Earthly visit will show themselves physically by 86% every time they visit here. And another planet’s Extraterrestrials to Earth might show themselves in a different percentage, most likely.

 

But what happens, then, if Earth’s frequency goes down? Will the Extraterrestrials who are usually 86% when they visit Earth, still have 86%? Well, no. They then have to change their frequency and their particle levels to adapt to our environment. That is what they have also now done, because of the way things are. There are a few extraterrestrials within the percentage between 80-96% that no longer can travel to Earth. It is too painful for them to go down to our lower dimensional level and frequency. Some parts of our problems have been helped with The Kit that was given out in English earlier. It has really helped quite a bit. During the end of December 2008, and the beginning of January 2009, it became even a little bit better for everyone, including us.

 

What could be added is that we, as humans, will always experience the Extraterrestrials that are between 80-96% as being 100% physically here.  We cannot see or feel those missing percentages up to 100%. They see us as heavier than 100%. If the Extraterrestrials wish, they can change themselves so that we are experiencing them as more physical and so they reach our 100% level. Well, they can change themselves, but it is kind of uncomfortable, but possible.

Warm greetings

Channie 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me