Hem
Home

Vem är Betina
Who is Betina

Den Nya Jorden
The New Earth

Central Solen
The Cental Sun

Rymd Resor
Space Travel

Kurser
Classes

Cha Orden
The Cha Order

De Gyllene Riddarna
The Golden Knights

Den Gyllene Rörelsen
The Golden Movement

Det Är Bara Ett Spel
It's Only A Game

Hur Lågt Kan Du Gå
How Low Can You Go

Vi Är i Övergången
We Are in The Shift

April 2008

Maj 2008

Juli 2008

Feb 2009

Mars 2009

April 2009

Channie

THE KIT

 

NOTE! English text in blue below the Swedish text.

Denna text är översatt av mig, Betina Brandes. Nedanför denna finns originaltexten på Engelska, skriven av Channie West.


 


Lite information om Cha Orden, Alliansen och Rådet av Ljus - taget från förståelse givet till mig.

av Channie Centara

I vårt universum finns den så kallade Alliansen. Alliansen är en sammanslutning av Planeter för Ljus-Medlemmar eller Förbundet för de Ljusa Planeterna. Rådet av Ljus (RaL) leder Alliansen och Drottningen av Rådet/Universum är Ledare för Alliansen. Alliansen står för total harmoni, sann tillgång till All Kunskap och naturligtvis ett utbyte av allting. Det är enormt med varje planet, galax, etc. representerade och ett stort antal departement och ordnar etc.

Cha Orden är den högsta Orden i RaL. Man kan säga att det är en orden som är skapad för att sprida sanning, kärlek och lycka. De är också de som har ett direkt relation med Gyllene Riddarna och kan kalla på Gyllene Riddarna direkt, när de behövs. Cha  representerar alltid det goda. Det är alltid fred mellan Cha medlemmar. Varje Cha medlem måste vara i perfekt harmoni inom sig själv och i perfekt harmoni med alla de andra. De måste tänka och vara på samma nivå för att fungera i gruppen, för att alla medlemmar måste kunna fungera i Helheten. Man kan säga att de är mycket beroende av varandra! Förenade vibrationer, tankar och energier utbyts hela tiden. De säger att "Utan styrkan från de andra, är vi inte starka." Deras styrka kommer från harmoni och enighet. Om de sammansluter före ett uppdrag, kan de flytta planeter. Deras sammanlagda harmoni kan ge ljus åt en död sol, ändå ser Cha sig själva som delar av Alltet. Man kan säga att de arbetar med tankens kraft och att andligen, är de i perfekt harmoni.

"Cha" betyder "Kampens Lejon". Bilden ovan är deras emblem. Oktra där de började, var en gång bebodd av djur. Där var ett modigt och godhjärtat Lejon som hade stora långa tänder och klor. Dessa lejon skyddade sina medvarelser och gav sina liv för andra. Därför är symbolen för CHA ett Lejon. En Cha vill hjälpa alla. De strider utan att döda och de bekämpar det onda, men inte genom att döda någon.
 
Cha står för Ljus. Ett ljus som kommer att lätta upp mörkret. Om du tänker på det, kommer det alltid att vara så att Alliansen fortsätter att växa hela tiden. Ljuset kommer att erövra Mörkret i all tid på nya platser.
 

Här är ett utdrag ur Kapitel 22 från "En Utomjordings Dagbok" som förlklarar lite om Cha Orden.

© Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved


"Man har inom Förbundet ett system av stjärnor och ränder på kläderna, som visar vilken rang personen har. Allt för att lättare kunna se vad de arbetar med, vad man kan fråga dem om, eller be dem göra. Det finns även andra symboler, till exempel små kragsymboler och tecken som står för olika ordnar. Cha orden är högst och sedan kommer Khahn. Man kan vara befäl via en orden och i så fall är man ”högre” än om man bara har stjärnor och ränder inom samma befälsposition. Till exempel: En kapten med befälsbeteckningar inom Cha orden är av högre rang och har längre utbildning, än en kapten utan ordenstillhörighet. De olika befälsutbildningarna är alltid långa och spänner över flera livstider om flera hundratals år.”

Här är ett annat utdrag, Kapitel 26 samt 33, från "En Utomjordings Dagbok" av Channie Centara
© Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved
 

“- Cha orden är någonting mycket gammalt och unikt, började han. Cha orden uppstod på Oktra, för mycket, mycket länge sedan. På den tiden kunde varelserna inte färdas ut i rymden. De enade sin planet och grundade sin orden. Oktra såg annorlunda ut då än den gör nu. Planeten har gått igenom många livsfaser. Folket har följt dessa faser på ett naturligt och fint sätt, utan att störa planetens egen utveckling. Idag är Oktra fullkomlig och har nått en nivå som är ovanlig bland planeter. När Oktra’s folk lärde sig att färdas besökte man Zazzex. Men man besökte också de andra grannplaneterna; Azhiz och till sist även den planet vi nu kallar Nektra. Några få personer från dessa planeter passade på att bli Cha ordens medlemmar. Dessa medlemmar hade länge levat i harmoni och frid, och de stod redan för något gott innan de blev medlemmar av Cha. Mellan Cha medlemmar råder alltid fred, även om deras hemplaneter var i lätt fejd med varandra. Cha orden var stark redan på den tiden, de skulle säkert kunnat ha ”gått ihop” som kraft och enat sina hemplaneter. Detta gjordes dock inte förrän Han kom hit.

 

Channie kände väl till den historien och sa:
- Först enade Han de fyra och sedan skapade Han med Ordet den nya urkraften. Så enade Han ytterligare sexton planeter och sedan tjugofyra, fyrtioåtta och etthundratjugoåtta planeter till och så kom Förbundet till.

 

- Mycket bra, sa Yexes. Men Han hade också hjälp av Cha, utan dem hade Förbundet troligen aldrig kommit till. Cha hade kontakter med en massa planeter. En del av dessa kontakter hade varig på en ren medial och enbart telepatisk nivå fram till Hans ankomst, detta mycket beroende på de enorma avstånden i universum. Cha hade allt eftersom plockat medlemmar på en mängd ställen, men bara i närheten av Oktra. Ibland var medlemmarna från planeter där det till och med rådde krig eller utövades annat våld och förtryck eller där annan ondska fanns. Men även på sådana ställen fanns goda själar av ljus att värva till Cha. De sökte medlemmar överallt och man ”sökte varandra” från tidigare i skapelsen. Det som är så speciellt med Cha’s medlemmar är att var och en måste vara i perfekt harmoni med sig själva och alla de andra inom Cha. De måste tänka, känna och vara på samma nivå för att fungera i gruppen Cha. Om en person i gemenskapen inte skulle vara detta så skulle det kunna leda till att hela Cha störtar samman, likt ett korthus. Det skulle kunna bli mycket farligt för alla om detta hände. Vi är alla djupt beroende av varandra och de vibrationer, tankar, energier och den utstrålning som vi hela tiden skickar till varandra. Utan styrkan från de andra är vi inte starka alls. Men om vi förenar oss inför en uppgift kan vi flytta planeter, tända solar på nytt och skapa liv, mycket likt det urkraften själv kan åstadkomma. Men vad vi är gör, så gör detta oss ej till gudar, vi är bara delar och ytterst små bitar av Alltet, liksom du.”…

 

…”- Själsligt är vi alla i perfekt samklang med varandra och vi vet att tänka till, alla tillsammans, på exakt samma tidpunkt runt om i universum. Vi har vår egen tid, som vi skapat eller snarare funnit, vem vet, mumlade han. ”Vår tid, är fylld av vårt inre ljus, många segla på denna tid”, citerade Yexes.

Channie förstod att detta uttryck hade med vit tid att göra, men inte hur. Channie ville inte veta mera om sådant som var svårt att greppa om, så hon frågade om klädedräkterna inom Cha istället och Yexes var inte sen att börja berätta.

- Våra dräkter har mycket gamla anor, liksom alla traditioner runt Cha. Alla delar i dräkten har en betydelse och en mening, ibland en rent praktisk sådan. Ta till exempel tygstycket som bildar själva dräkten. Du kanske vet att den liknar en mexikansk poncho. Den kan slutas till i sidorna, om man vill det, eller bäras öppen. Den är ju i grunden ett stycke tyg, stort nog för att kunna sova på eller i. Materialet värmer i kyla och svalkar i hetta, bättre kan väl inte en sovsäck bli, skrattade Yexes. Dräkterna vävs på Oktra av Cha medlemmar. De vävs av stor kärlek och lite av denna kärlek finns kvar i plagget. Färgerna i dräkten skiftar, vi har högtidsdräkter och arbetsdräkter. Vissa delar av dräkten talar om vilken region eller vilket distrikt personen kommer ifrån. Vi har också dräkter för vissa stunder, då vi kanske behöver dra till oss extra stora energier. Ofta är dessa vita eller opaliserande i färgen. Guld, silver och silvergrått är också färger vi ofta har i våra kläder. Metaller och stenar bär vi också, som du vet. Du vet ju redan vilka inneboende krafter stenar har. Till fest målar vi våra ansikten, detta i färger som är ljusa, likt pastellfärger. Vi har många seder i vårt eget lilla förbund av kärlek och vänskap. Vi delar med oss och ger hjälp till alla och vi använder då våra förmågor. Vi har den skyldigheten i lejonets tecken. Vi är Cha och Cha står för ” Stridens Lejon”.

 

Channie undrade nyfiket:

- Vad är ett stridens lejon?

 

Yexes berättade nu åter om Oktra och om tider långt innan det fanns folk där. Om en tid då bara djur bebodde planeten. Stridens lejon var ett djur som till viss del kunde liknas vid just ett jordiskt förhistoriskt lejon. Yexes beskrev målande djuret, med sina stora och långa tänder och klor. Pälsen var lång och lurvig och mycket varm. De levde i gryt, som de grävde ut långt under jorden. Lejonen levde ibland av fisk, men annars mest av rötter, grönsaker, bär och frukter. Det var mycket kallt på Oktra vid denna tid, men det var inte alla djur som hade en varm päls. Inte heller hade alla djur vassa klor att gräva gryt och fånga fisk med. De hade inte heller styrkan att med klor och vassa tänder kunna försvara sig, när de andra större rovdjuren kom. Men det hade lejonen som sagt och lejonen var tappra och godhjärtade. De skyddade sina medvarelser, trots att de ibland fick ge sina egna liv i kampen för att rädda sina vänner. Lejonen dödade aldrig sina fiender, utan drev dem bara på flykten. Lejonen hjälpte till att förda de som inte själva nådde upp till frukterna på träden eller fånga sin fisk. Instinkten att vårda och värna om de små och hjälplösa var mycket stark. Hondjuren kunde i vissa fall producera bröstmjölk och ammade smådjuren i stunder då maten blev knapp för dessa. De grävde gryt åt andra djur, men de bjöd även smådjur till sina egna hålor, så att dessa i kalla tider kunde få värma sig mot seras mjuka lejonpäls. Djur som dog grävde lejonen ner. Både sådan av annan, som av egen art. Lejonen gav de djur som skadats dödligt och bortom all hjälp den frihet som bara döden kunde ge dem.

 

- Dessa lejon är vår symbol, likt Oktra’s goda urfader är den en av oss i Cha. Vi går till strid utan att döda och vi vill hjälpa alla att nå sin önskan och sin dröm om frid och frihet. Vi värmer gärna en annan själ med vår närhet när det blåser kallt. Vi strider mot en stor fiende, ondskan och mörkret, så att alla ska få ta del av ljuset. Cha är ljus och ett ljus som lyser upp mörker. Så har det varit i alla tider och så kommer det alltid att förbli. Det är därför Förbundet hela tiden växer. Ljuset segrar hela tiden över mörkret på nya ställen. Ja, du Channie, sederna vi har och förklaringarna på vad vi gör är många inom Cha. Vill du veta mer?

 

…”Yexes gav henne en liten bok att läsa, den var skriven av Cha för Cha, men denna bok fick och kunde tydligen även läsas av henne. Channie läste texterna som hade en svensk översättning. Där stod bland annat:

” Vi strider mot mörkret med ljuset i vår hand. Vår levande Gud stödjer och hjälper oss i vår kamp. Vår Fader skyddar och månar om vårt väl. Vi får också hjälp genom våra tankar och känslor. Vi känner vördnad inför vår natur, livet och vårt ursprung. Vi älskar livet och känner en stor kärlek till Alltet, som en gång skapat oss och som kommer att fortsätta att skapa om oss. Ty vi bär alla evigt liv, genom vår Faders vilja.

 

Vi anser att varje individ är unik och har lika rätt. Med den filosofin blir alla lika starka och alla kan. De som inte vet, de som inte nått till en högre nivå att blomma utifrån, dessa är det vår plikt att hjälpa. De får alla behålla allt vad de kalla sitt. Sina idéer, sin nivå, sina seder och sin kultur, men det skall vara i ljusets namn om de vill följa oss på vår väg. På så vis skall alla stå enade och mörkret kan då inte nå fram. Störst av allt är kärleken, men den kan bara blomma om ljuset finnas”.
 

A little Information about the Cha Order, The Alliance and the Council of Light – taken from understanding given me.

by Channie Centara

In our Universe there is what is called The Alliance. The Alliance is the Association of Planets for The Light Members or the Association of the Light Planets. The Council of Light leads the Alliance and the Queen of the Council/Universe is the Leader of the Alliance. The Alliance stands for total harmony, true access to All Knowledge and of course an exchange of everything. It is huge with every planet, galaxy, etc., represented and numerous departments and orders, etc.

The Cha Order is the Highest Order in the COL. You could say it is an order created to spread true love and happiness. They are also the ones who have a direct relationship with the Golden Knights and can call the Golden Knights directly, when they are needed. The Cha always represent the good. There is always peace between Cha members. Each Cha member has to be In perfect harmony within themselves and in perfect harmony with all the others. They have to think and be on the same level in order to function in the group because all members need to function in Wholeness. You could say that they are very dependent on each other!! Joined vibrations, thoughts, and energies are exchanged all the time. They say that “Without the strength from the Others, we are not strong.” Their strength comes from harmony and unity. If they unite before a mission, they can move planets. Their combined harmony can give light to a dead sun, yet Cha sees themselves as just parts of The All. You could say that they work with the power of thought and that spiritually, they are in perfect harmony.

“Cha” means “Lion of battle.” The picture above is their emblem. Oktra where they started, was once inhabited by animals. There was a courageous and good-hearted Lion who had big long teeth and claws. These lions protected their fellow beings and gave their lives for others. Therefore the Symbol of CHA is the Lion. The Cha want to help everyone. They battle without killing and they fight evil, but not by killing anyone.

Cha stands for Light. A light that will lighten up darkness. If you think about it, it will always be so that the Alliance keeps growing all the time. The Light will conquer the Darkness all the Time in new places.

Here is an excerpt from Chapter 22, My ET Diary, that explains a little about the Cha Order.
©Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved

"Within the Council, all clothes have a system of stars and stripes that shows a being’s rank. This makes it easier to determine what they work with, what questions you can ask them or what you can ask them to do. There are also other symbols, for instance small symbols and signs on the collars, that shows what order you belong to. The Cha-order is the highest and then there is the Khahnorder. You can be a high-ranking officer if you are in an order and, if that is the case, that being outranks the ones who only have stars and stripes in the same position. An example: A captain with officer’s rank within the Cha-order has a higher rank and a longer education than a captain who doesn’t belong to an order. The education for different officers is always long and will take several lifetimes of hundreds of years."

 

Here is another excerpt, Chapter 26, My ET Diary by Channie Centara
©Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved

“The Cha-order is something very old and unique,” he started. “The Cha-order originated from Oktra a long, long time ago. In those days, the beings were unable to travel in space. They united their planet and founded their order. Oktra looked different then because the planet has gone through many phases of life. The people have followed those phases in a natural considerate way, without disturbing the development of the planet. Today Oktra is completely perfect and has reached a level that is not at all common among planets. When the people of Oktra learned how to travel, they visited Zazzex. Other neighboring planets were also visited; Azhiz, and finally also the planet that we now call Nektra. A few people from these four planets were eligible to become members of the Cha-order. Those members had lived in peace and harmony for a long time, and even before they became members, they represented the good. There is always peace between members of Cha, even if their home planets in those days were frequently fighting with each other. The Cha-order was powerful even in those days and they could easily have gotten together as a unit of power to unite their home planets, but this wasn’t done until He came here.”

Channie knew this story well and so she said:

“First He united the four and then He created the new original force with the Word. He then united another sixteen planets, and then twenty-four, forty-eight and one hundred and twenty-eight more, and that’s how the Alliance started.“

“Very good,” Yexes said. “But He had help from Cha and without their help, the Alliance would probably never have been created. Cha was in touch with many planets. Most of that communication had been on a strictly telepathic level up until His arrival, mostly because of the great distances in Universe. Cha had chosen members from many different planets, but only from those close to Oktra. Sometimes the members came from planets where there were wars or other forms of violence or oppression. But there were good souls of light even in places like that, that could be recruited to the Cha-order. They were looking for members everywhere and they were ‘looking for one another’ from a previous time in the creation. What was so special about the members of Cha was that each and everyone had to be in perfect harmony within themselves, and with all the other within the Cha. They have to think and to be on the same level in order to function in the group. If one member in that group wasn’t functioning right, he or she could easily cause the whole Cha to crumble like a house of cards. It could be very dangerous for all involved if this happened. We are all very dependent on each other and of the vibrations, thoughts, energies that we exchange all the time. Without the strength from the others, we are not at all strong, but if we unite before a mission we can move planets, give light to dead suns and create life, much like what the original force itself can accomplish. But whatever we do doesn’t make us gods, we are just parts of, and microscopic parts at that, of the All, just like you.”…

….“Spiritually we are all in perfect harmony with each other and we know how to use our thoughts, at the exact same moment, all over the Universe. We have our own time that we have created, or found even, who knows,” he mumbled. ‘Our time is filled with our inner light, and many are those who sail on it,’ he quoted.

Channie understood that this expression had something to do with White Time but she didn’t know how. She didn’t want to know more about things that were difficult to understand, so she asked about the way the Cha dressed and Yexes was only too pleased to tell her.

“Our clothes date back to ancient time, as do all Cha traditions. All parts of the garment have their special meaning; sometimes it’s a purely practical one. Take for instance the big piece of fabric that is the actual dress. Maybe you know that it looks like a Mexican poncho. It can be closed at the sides if you prefer that, or it can be left open. It is in effect a piece of fabric that is big enough to sleep in or to wrap yourself in. The material will keep you warm when it’s cold and it will cool you when it’s hot. A sleeping bag can’t get any better than that, can it,” Yexes laughed. “The garments are woven on Oktra by members of the Cha. They are woven with a great deal of love, and a little of that love will stay in the garment. The colors of the garment differ since we have garments for festive occasions, and ordinary working clothes. Some parts of the garment will tell you which region or district a person comes from. We also have garments for special moments; we might for instance want to absorb an extra large quantity of energy. Those garments would mostly be white or of an opal-like color. Gold, silver and silvery gray are also colors that we use in our clothes. We also use metal and crystals as you know. You already know about the powers of crystals. For festive occasions, we paint our faces in light pastel colors. We have many customs in our own little Alliance of love and friendship. We share and help everyone, and we use our abilities. We have that obligation in the sign of the Leo. We are Cha, and Cha stands for ‘Lion of battle.’

Channie wondered with curiosity:

”What is ‘a Lion of battle’?”

Yexes told her about Oktra once again, and about times long before Oktra was inhabited, about a time when only animals inhabited the planet. ‘A Lion of battle’ was an animal that resembled an Earthly prehistoric lion. Yexes vividly described the animal with its big and long teeth and claws. The fur was long, curly, and very warm. They lived in burrows that they dug deep down in the ground. The lions lived on fish sometimes, but mostly they ate roots, vegetables, berries and fruits. It was very cold on Oktra around this time, but not all animals had a warm fur and sharp claws to dig burrows and to catch fish with. Some of them didn’t have the strength to defend themselves with claws and sharp teeth when the bigger predators came. The lions had all that though, and they were courageous and good-hearted. They protected their fellow beings, despite the fact that they sometimes had to give their own lives to protect their friends in battle. The lions never killed their enemies; they just drove them into retreating. The lions helped to feed those that couldn’t reach the fruits on the trees or catch their fish. The instinct to care for the small and helpless was very strong. The females could sometime produce breast milk and nursed small animals in times when food was scarce. They helped other animals to dig burrows and they also invited other small animals into their den so that they could use the lions’ soft fur to warm themselves when times were cold. The lions ‘buried’ the animals that died, both their own kind and others. They gave the animals that were mortally wounded the freedom that only death could give them.

“Those lions are our symbol, like the good first father of Oktra, it’s part of all of the members of Cha. We will go to battle without killing, and we want to help each and everyone to make their wishes and dreams of peace and freedom come true. We will gladly warm another soul with our presence when the wind blows cold. We fight a mighty enemy: evil and darkness, so that everyone can take part of the light. Cha is light, and a light that will lighten up the darkness. That is how it’s been for all time, and that is how it will always remain. That’s why the Alliance keeps growing all the time. The light will conquer the darkness all the time in new places. Well Channie, the customs we have and the explanations of what we do, are many within the Cha order…. Is there anything else you wish to know?”

…..Yexes gave her a book to read; it was written by Cha, for Cha, but it was evidently okay for her to read it. Channie read the texts that had been translated into Swedish. Among other things she read this:

“We fight the darkness with light in our hand. Our living God supports and helps us in our combat. Our Father protects us and cares about our well-being. We also receive help through our thoughts and feelings. We feel a deep reverence before our nature, our life and our origin. We love life and feel a great love for the All that has once created us, which will continue to recreate us, because we will all live forever, through our Father’s will.

We are of the opinion that every individual is unique and has equal rights. With that philosophy, everyone becomes equally strong and able. It is our duty to help those who don’t have that knowledge yet, the ones who haven’t reached a higher level to shine from. They all get to keep what they call ‘theirs’; their ideas, their level, their ways and their culture, but it has to be in the name of the light, if they choose to follow our path. That way, we will all stand united and the darkness cannot reach us. The greatest thing of all is love, but it can only thrive in the presence of light.”

 

© 2007-2014 BETINAS HEALING All Rights Reserved
For more information feel free to
contact me